Svjesni smo činjenice da i pored svakodnevnog napora i ostvarene kontrole u radu policije još uvijek u manjoj mjeri postoji i ponašanja policije koje izlazi iz okvira rada u demokratskim društvima. Ovo MUP-a svoj rad temelji na načelima i procedurama rada policije u demokratskim društvima, partnerstvu sa zajednicom, kojem se  kao novom metodu rada pridaje velik značaj. 

BiHpolicija

U cilju podizanja stepena profesionalnog odnosa na viši nivo, kao i zaštite i poštivanja zagarantovnih ljudskih prava POZIVAMO VAS, da nas obavjestite o svim uočenim nepravilnostima u radu Vašeg terenskog policajca, takođe Vas molimo da nas obavjestite i o dobrim postupcima tog policajca. To će nam biti korektiv za daljnju dogradnju odnosa policije i zajednice, kao partnera u stvaranju povoljnih bezbjednosnih uslova u Vašoj ulici i kvartu.