logofin3

Uredjavnosti2408161

Dana 24. avgusta 2016. godine, u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, uručena su rješenja o imenovanju predsjedavajuće i članova novoizabranog Ureda za pritužbe javnosti. Ured za pritužbe javnosti koji, u aktuelnom sazivu, čine predsjedavajuća Vukica Marjanović Suljić, te članovi Mustafa Dizdarević, Besim Alić, Evelina Zadić i Ranislav Milešić počinje s radom 1. septembra 2016. godine.

Ured, kao nezavisno tijelo, funkcionira unutar strukture Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i nadležan je za: praćenje svih žalbi dostavljenih MUP-u protiv službenika Ministarstva, za nadgledanje istraga Odsjeka za unutrašnju kontrolu, za izdavanje naredbe za ponovnu istragu kada Ured nije zadovoljan istragom Odsjeka unutrašnje kontrole, za nadgledanje podnesaka izvještaja upućenih tužiocu od strane Odsjeka za unutrašnju kontrolu gdje je utvrđena krivična odgovornost, za nadgledanje sistema neformalnog rješavanja žalbi građana kako bi se osiguralo da ne postoji vršenje pritisaka od strane rukovodioca na podnosioca žalbe, za primanje izvještaja od sudova vezano za krivične i druge navode o prekršajima gdje su službenici MUP-a predmet istrage ili postupka, za nadgledanje kazni izrečenih od strane prvostepene i drugostepene komisije i njihovo sprovođenje da bi se osigurala legalnost i dosljednost.

Ured je takođe nadležan za obavještavanje podnosioca žalbe o rezultatima istrage u pismenoj formi, za pokretanje zakonskog postupka protiv podnosioca žalbe u slučaju bilo kakve bezvrijedne, neutemeljene, lažne li neosnovane žalbe, za iniciranje disciplinskih postupaka protiv službenika Odsjeka za unutrašnju kontrolu ili rukovodioca zbog svjesnog zanemarivanja ili neodgovarajućeg vođenja istrage. Ured je potrebno konsultovati u vezi sa bilo kojim premještajem službenika Odsjeka za unutrašnju kontrolu, a nadležan je i za pokretanje mjera protiv službenika MUP-a koji zadržava, ometa ili prikriva informacije vezane za bilo koji pretpostavjeni disciplinski postupak.