logofin3

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona usvojilo je, krajem marta 2016. godine, Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2016-2020. čime su stvoreni dodatni uslovi za efikasniju borbu protiv svih pokušaja koruptivnog djelovanja, kako na vanjskom planu tako i unutar samog Ministarstva. Akcioni plan je usklađen sa općim načelima državne Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i njime je precizno definisana uloga Ministarstva u procesu provođenja antikorupcijskih mjera i radnji. Plan tretira, prije svega, sprječavanje i prevenciju korupcije ali i stvaranje i širenje svijesti o njenoj štetnosti. Za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana, na nivou Ministarstva, zadužen je poseban tim.

Ministarstvo je, u skladu sa Akcionim planom za borbu protiv korupcije za period 2016.-2020. i Smjernicama Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, sačinilo Plan integriteta, dokument čija namjena je da posluži kao jedan od ključnih instrumenata za preveniranje korupcije i za uspostavu kvaliteta rada usklađenog sa važećim pravnim propisima i najvišim načelima etike. Plan integriteta predstavlja interni antikorupcijski dokument preventivnog karaktera koji, na svim nivoima organizacione strukture, treba da omogući stvaranje uslova za zakonit, etičan i profesionalan rad. On predstavlja skup precizno definisanih mjera i radnji usmjerenih na otklanjanje i sprječavaje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije unutar samog Ministarstva. Njegovom dosljednom primjenom dodatno će biti osnažena svjest o razornom djejstvu korupcije na rad javnih organa kao i o metodama za njeno efikasno preveniranje i otklanjanje.