logofin3

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na sjednici održanoj 23. februara 2017. godine, usvojila Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2017.godinu.

Programom je predviđeno finansiranje izgradnje modernog Centra za edukaciju policijskih službenika, smještaj i rad Specijalne policijske jedinice te centralne arhive za potrebe lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, za šta će biti izdvojeno 5.500.000 KM, od čega 5.000.000 KM iz namjenskih i 500.000 KM iz redovnih sredstava. Investicija u kupovinu zemljišta potrebnog za realizaciju projekta izgradnje Centra za edukaciju policijskih službenika, smještaj i rad Specijalne policijske jedinice i centralne arhive za potrebe lokacija za izdavanje ličnih dokumenata i iznosit će 25.130 KM.

U nabavku policijske i druge opreme, te rekonstrukcije i investiciono održavanje bit će investirano ukupno 980.000 KM, od čega 660.000 KM iz redovnih i 320.000 KM  iz namjenskih sredstava.