logofin3

Sastav Ureda

Ured za pritužbe javnosti funkcionira unutar strukture Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ali je u vršenju svojih poslova nezavisan.

Ured se sastoji od predsjedavajućeg i četiri člana. Jedan član je policijski službenik predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, a tri člana su predstavnici javnosti. Sastav Ureda treba da održava nacionalnu i spolnu zastupljenost.

Kriteriji za imenovanje predsjedavajućeg i članova Ureda

Članovi Ureda trebaju biti istaknute ličnosti sa VII stepenom obrazovanja (VSS).

Prilikom izbora predsjedavajućeg i članova Ureda, trebaju biti ispoštovani sljedeći kriteriji:

- Predsjedavajući mora imati najmanje 7 godina radnog iskustva nakon sticanja školske spreme u oblasti pravnih nauka, od čega najmanje 5 godina kao sudija, tužilac ili advokat;

- Mora biti državljanin Bosne i Hercegovine;

- Ni jedan od članova Ureda, osim predstavnika policije, ne smije biti državni službenik;

- Ne može biti član ni jedne političke stranke;

- Ne može biti krivično gonjen ni ranije osuđivan;

- Članovi Ureda trebaju biti iz oblasti pravnih i društvenih nauka, tehničke ili medicinske struke, svaki sa najmanje 7 godina radnog iskustva u svojoj oblasti rada.

Nadležnost Ureda

Ured je nadležan za:

- Praćenje svih žalbi dostavljenih MUP-u protiv službenika Ministarstva;

- Nadgledanje istraga Odsjeka za unutrašnju kontrolu;

- Izdavanje naredbe za ponovnu istragu kada Ured nije zadovoljan istragom Odsjeka unutrašnje kontrole;

- Nadgledanje podnesaka izvještaja upućenih tužiocu od strane Odsjeka za unutrašnju kontrolu, gdje je utvrđena krivična odgovornost;

- Nadgledanje sistema neformalnog rješavanja žalbi građana kako bi se osiguralo da ne postoji vršenje pritisaka od strane rukovodioca na podnosioca žalbe;

- Primanje izvještaja od sudova vezano za krivične i druge navode o prekršajima gdje su službenici MUP-a predmet istrage i/ili postupka;

- Nadgledanje kazni izrečenih od strane prvostepene i drugostepene komisije i njihovo sprovođenje da bi se osigurala legalnost i dosljednost;

- Obavještavanje podnosioca žalbe o rezultatima istrage u pismenoj formi u što kraćem roku;

- Pokretanje zakonskog postupka protiv podnosioca žalbe u slučaju bilo kakve bezvrijedne, neutemeljene, lažne li neosnovane žalbe;

- Iniciranje disciplinskih postupaka protiv službenika Odsjeka za unutrašnju kontrolu ili rukovodioca zbog svjesnog zanemarivanja ili neodgovarajućeg vođenja istrage;

- Osiguravanje nezavisnosti Odsjeka za unutrašnju kontrolu. Ured treba konsultovati za bilo koji premještaj službenika Odsjeka za unutrašnju kontrolu;

- Pokretanje mjera protiv službenika MUP-a koji zadržava, ometa ili prikriva informacije vezane za bilo koji pretpostavjeni disciplinski postupak;

- Pripremanje i slanje Kantonalnoj skupštini šestomjesečnih i godišnjih izvještaja putem nadležne skupštinske Komisije u vezi sa pitanjima vezanim za njegovu funkciju, uključujući i pitanja koja zbog svoje ozbiljnosti ili drugih posebnh okolnosti zaslužuju pažnju Vlade.