logofin3

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici održanoj 25.06.2014. godine, usvojilo Pravilnik o dopunama Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata kojim se građanima Bosne i Hercegovine sa područja pogođenih katastrofalnim poplavama koji su ostali bez ličnih dokumenata omogućava zamjena istih bez plaćanja naknade. Nevedeni Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 56/14 od 21.07.2014. godine, a stupio je na snagu 29.07.2014. godine.  

 

U općinama za koje su nadležni entitetski organi i organi Brčko Distrikta ustanovili da se radi o područjima ugroženim od poplava / klizišta, vlasnici ličnih dokumenata koji su prijavili i za koje su nadležni organi u provedenom postupku utvrdili  da je zbog poplava / klizišta došlo do oštećenja ili gubitka ličnih dokumenata oslobađaju se od plaćanja naknade za zamjenu istih, o čemu nadležni organ donosi rješenje a podatke o donesenom rješenju i činjenici da je lice oslobođeno od plaćanja naknade unosi u evidencije.

Privremeno oslobađanje od plaćanja naknade za lične dokumente traje 45 dana od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika.