logofin3

Aktuelno

BESPLATNA ZAMJENA LIČNIH DOKUMENATA ZA GRAĐANE SA PODRUČJA POGOĐENIH POPLAVAMA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici održanoj 25.06.2014. godine, usvojilo Pravilnik o dopunama Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata kojim se građanima Bosne i Hercegovine sa područja pogođenih katastrofalnim poplavama koji su ostali bez ličnih dokumenata omogućava zamjena istih bez plaćanja naknade. Nevedeni Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 56/14 od 21.07.2014. godine, a stupio je na snagu 29.07.2014. godine.  

Opširnije...