SAOPCENJAfin1

Visoki predstavnik Valentin Inzko je uputio pismo Predsjedavajućem Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Duvnjak Jasminu, premijeru Galijašević Miralemu, ministru unutrašnjih poslova Arsenić Nikoli i policijskom komesaru Šut Semiru, u kojem je čestitao usvajanje Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

Upućeno pismo Vam prenosimo u cjelosti:

 „Poštovana gospodo,

Želio bih da vam se zahvalim na vrlo konstruktivnom pristupu i saradnji koji su rezultirali usvajanjem Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zakon). Posebno bih želio istaći da vaši napori u procesu izrade novog Zakona, te osiguravanje njegovog usvajanja bez ikakvih poteškoća u relativno kratkom vremenskom periodu zaslužuju svaku pohvalu. Uspješna implementacija najvažnijih aspekata Zakona – pravne i budžetske samostalnosti Uprave policije – će omogućiti efikasniji i profesionalniji rad policije, te predstavljati efikasnu prepreku neprikladnom političkom uticaju na rad policije. Još jednom izražavam  svoju zahvalnost na vašem liderstvu u ovom procesu.

Ja i dalje vjerujem da ovakav Zakon, kojim se učvršćuje pravna i budžetska samostalnost Uprave policije, a što ujedno predstavlja i najvažnije značajke ovog Zakona, treba služiti kao model i za nove zakone o unutrašnjim poslovima onim Kantonima koji ga još uvijek nisu usvojili.“

U kontekstu upućenih čestitki, policijski komesar Šut Semir je naglasio da je ovo pismo od izuzetnog značaja za sve službenike policije, te da predstavlja svojevrsnu potvrdu da je policija Zeničko-dobojskog kantona, kojom rukovodi, na pravom putu, ozbiljna u svojim namjerama da postiže odlične rezultate, te dosljedna u opredjeljenju da bude respektabilna, jaka i odvažna policijska agencija, koja se uspješno bori protiv svih vidova organizovanog i teškog kriminaliteta i svim građanima Zeničko-dobojskog kantona stvara siguran ambijent za život i rad.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje