logofin3

Aktivnosti Ministarstva

Provjera statusa dokumenata putem web-portala agencije iddeea

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) pokrenula je pilot projekat na svojoj zvaničnoj web stranici koji će omogućiti građanima Bosne i Hercegovine da posredstvom interneta prate status svojih zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata.

Opširnije...