oglasifin2

Pregled Pregled Pretraga Pretraga Početak Početak
Kategorija: Javne nabavke i oglasi
Strana 1 od 2
Broj podkategorija: 88
Podkategorije:
folder_documents.png OTV - Okvirni - Sukcesivna nabavka usluga odrzavanja zgrada 2018 Dokumenti: 2

OTV - Okvirni - Sukcesivna nabavka usluga odrzavanja zgrada 2018

folder_documents.png KON - Nabavka rotacija i blinkera Dokumenti: 1

KON - Nabavka rotacija i blinkera

folder_documents.png OTV-Okvirni- Nabavka autodijelova..2018-2020 Dokumenti: 2

OTV-Okvirni- Nabavka autodijelova..2018-2020

folder_documents.png OTV - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka i akumulatora, 2018.g Dokumenti: 2

OTV - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka i akumulatora, 2018.g

cigla.png Poništen - Rekonstrukcija fasade u PU Olovo Dokumenti: 2

Poništen - Rekonstrukcija fasade u PU Olovo

folder_documents.png OTV - Ponovni - Nabavka sportskih rekvizita, 2018.g Dokumenti: 2

OTV - Ponovni - Nabavka sportskih rekvizita, 2018.g

folder_documents.png OTV - Nabavka baterijskih lampi, 2018.g Dokumenti: 2

OTV - Nabavka baterijskih lampi, 2018.g

folder_documents.png OTV - Ponovno - Nabavka elektricne energije, 2018.g Dokumenti: 2

OTV - Ponovno - Nabavka elektricne energije, 2018.g

folder_documents.png OTV-Sukcesivna nabavka lož ulja, 2018.g. Dokumenti: 2

OTV-Sukcesivna nabavka lož ulja, 2018.g.

folder_documents.png "KON-Sukcesivna nabavka fotografskih usluga 2018.g" Dokumenti: 1

"KON-Sukcesivna nabavka fotografskih usluga 2018.g"

car.png U toku - "OTV-OKVIRNI-Održavanje vozila, 2018.g.", Dokumenti: 2

"OTV-OKVIRNI-Održavanje vozila, 2018.g.",

folder_documents.png "OTV -PONOVNI-Nabavka policijskih džempera, 2018.g." Dokumenti: 2

"OTV -PONOVNI-Nabavka policijskih džempera, 2018.g."

folder_documents.png U toku- "OTV-OKVIRNI-Sukcesivna nabavka papira" Dokumenti: 2

"OTV-OKVIRNI-Sukcesivna nabavka papira

fuel.png U toku - "OTV - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Žepče, Kakanj i Zavidovići, 2018.g." Dokumenti: 2

"OTV - sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Žepče,Kakanj i Zavidovići,2018.g."

folder_documents.png U toku - "Nabavka baterijskih lampi" Dokumenti: 5
car.png U toku - "Ponovni otvoreni postupak - Nabavka vozila, 2018.g." Dokumenti: 4

"Ponovni otvoreni postupak - Nabavka vozila, 2018.g."

cipela.png U toku - "Drugi ponovni otvoreni postupak - Nabavka obuće", 2018.g." Dokumenti: 4

"Drugi ponovni otvoreni postupak - Nabavka obuće", 2018.g."

furniture.png U toku - OTV - Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala Dokumenti: 2

Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala

vn.png U toku - Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za videonadzor Dokumenti: 6

Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za videonadzor

Dog.png U toku - "KON- Nabavka službenih pasa, 2018.GODINA" Dokumenti: 1

"KON- Nabavka službenih pasa, 2018.GODINA"

cipela.png U toku - "OTV - Nabavka obuće, 2018.g." Dokumenti: 4

"OTV - Nabavka obuće, 2018.g."

folder_documents.png U toku - "KON - Sukcesivna nabavka usluda servisiranja radara i alkometara, 2018.g." Dokumenti: 5

"KON - Sukcesivna nabavka usluda servisiranja radara i alkometara, 2018.g."

ammo-512.png U toku - "Ograničeni - Nabavka municije, 2018.g." Dokumenti: 4

"Ograničeni - Nabavka municije, 2018.g."

coal_cart_silhouette.png U toku - "KON - Sukcesivna nabavka uglja, 2018.g." Dokumenti: 4

"KON - Sukcesivna nabavka uglja, 2018.g."

folder_documents.png U toku - "OTV - Nabavka uniformi, 2018.g." Dokumenti: 14

"OTV - Nabavka uniformi,  2018.g."

folder_documents.png U toku - "III ponovno - KON - Nabavka drva,2018.g." Dokumenti: 5

"III ponovno - KON - Nabavka drva,2018.g.",

Printer-icon1.png U toku - "KON-Održavanje kopir aparata i printera" Dokumenti: 10

"KON-Održavanje kopir aparata i printera"

pelet-31.jpg U toku - "Sukcesivna nabavka peleta" Dokumenti: 1

"Sukcesivna nabavka peleta"

folder_documents.png U toku - "Ponovno - OTV - Nabavka sportskih rekvizita" Dokumenti: 8

"Ponovno - OTV - Nabavka sportskih rekvizita"

folder_documents.png U toku - "KON - Ponovno - Nabavka drva,2018.g." Dokumenti: 3

"KON - Ponovno - Nabavka drva,2018.g."

folder_documents.png U toku - "Sukcesivna nabavka peleta i drva" Dokumenti: 8

"Sukcesivna nabavka peleta i drva"

folder_documents.png U toku - "KON-Ponovno-Nabavka aparata za pranje auta" Dokumenti: 6

"KON-Ponovno-Nabavka aparata za pranje auta"

cigla.png U toku - LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I; LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice Dokumenti: 9

LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I; LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice

fuel.png U toku - "OTV-II Ponovljeni-Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš i PS Maglaj" Dokumenti: 9

"OTV-II Ponovljeni-Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš i PS Maglaj"

folder_documents.png U toku - "KON - Nabavka i ugradnja opreme za bazen" Dokumenti: 6

"KON - Nabavka i ugradnja opreme za bazen"

folder_documents.png U toku - "OKV - Sukcesivna nabavka originalnih autodijelova iz programa Dacia" Dokumenti: 8

"OKV - Sukcesivna nabavka originalnih autodijelova iz programa Dacia",

folder_documents.png U toku - "OTV - Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa DACIA" Dokumenti: 8

"OTV - Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa DACIA"

folder_documents.png U toku - "KON - LOT 1: Nabavka električnih aparata, LOT 2: Nabavka aparata za pranje auta" Dokumenti: 8

"KON - LOT 1: Nabavka električnih aparata, LOT 2: Nabavka aparata za pranje auta"

My-Computer-icon.png U toku - "Nabavka računara i dr." Dokumenti: 10

"Nabavka računara i dr."

gorivo.png U toku - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, Olovo i Maglaj" Dokumenti: 12

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, Olovo i Maglaj"

folder_documents.png U toku - "Nabavka kancelarijskog namještaja i profesionalne kuhinje" Dokumenti: 14

"Nabavka kancelarijskog namještaja i profesionalne kuhinje"

folder_documents.png U toku - "PLAN NABAVKI" Dokumenti: 5

"PLAN NABAVKI"

cigla.png U toku - "Dodatni radovi na izgradnji građevine SPJ..." Dokumenti: 2

"Dodatni radovi na izgradnji građevine SPJ..."

folder_documents.png U toku - "Usluge iz Aneksa II dio B" Dokumenti: 109

"Usluge iz Aneksa II dio B"

folder_documents.png U toku - "Plan nabavki" Dokumenti: 1

"Plan nabavki"

folder_documents.png U toku - "OKVIRNI SPORAZUM - Sukcesivna nabavka štampanog materijala" Dokumenti: 5

"OKVIRNI SPORAZUM - Sukcesivna nabavka štampanog materijala"

car.png U toku - "PONOVNI POSTUPAK - Nabavka putničkih vozila" Dokumenti: 4

"PONOVNI POSTUPAK - Nabavka putničkih vozila"

cigla.png U toku - "KON - Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija MUP-a u sjedištu" Dokumenti: 5

"KON - Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija MUP-a u sjedištu"

cell_phone_mobile_telephone-512.png U toku - "OTVORENI POSTUPAK-Nabavka ručnih digitalnih radio stanica" Dokumenti: 7

"OTVORENI POSTUPAK-Nabavka ručnih digitalnih radio stanica"

icon-camera.png U toku - "Nabavka digitalnih fotoaparata" Dokumenti: 5

"Nabavka digitalnih fotoaparata"

fuel.png U toku - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko, Tešanj, Usora i Doboj-Jug" Dokumenti: 13

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko, Tešanj, Usora i Doboj-Jug"

icon-camera.png U toku - "Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" - konkurentski zahtjev Dokumenti: 6

"Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" - konkurentski zahtjev

AF33-22-300x300.png U toku - "Nabavka alkometara" - otvoreni postupak Dokumenti: 7

"Nabavka alkometara" - otvoreni postupak

ammo-512.png U toku - "Nabavka municije" - ograničeni postupak Dokumenti: 5

"Nabavka municije" - ograničeni postupak

folder_documents.png "Sukcesivna nabavka lož ulja" - otvoreni postupak nabavke Dokumenti: 7
video.png U toku - rezervni dijelovi za video nadzor...-otvoreni postupak Dokumenti: 10

rezervni dijelovi za video nadzor...-otvoreni postupak

My-Computer-icon.png U toku - "Nabavka računara i druge računarske opreme" - otvoreni postupak nabavke Dokumenti: 8

"Nabavka računara i druge računarske opreme" - otvoreni postupak nabavke

coal_icon.png "I ponovljeni - Sukcesivna nabavka uglja" Dokumenti: 5

I ponovljeni - Sukcesivna nabavka uglja

cipela.png U toku - Nabavka obuće Dokumenti: 8

Nabavka obuće

car.png "Licitacija vozila" Dokumenti: 0
furniture.png "I ponovljeni - Nabavka kancelarijskog namještaja" Dokumenti: 9
coal_cart_silhouette.png Sukcesivna nabavka uglja Dokumenti: 2
folder_net.png "I ponovljeni - Nabavka komunikacijskog rješenja" Dokumenti: 5
air.png "Nabavka klima uređaja" Dokumenti: 4
My-Computer-icon.png U toku - LOT 1: Nabavka računara i druge računarske opreme,LOT 2: Nabavka laserskih štampača i LOT 3: Nabavka matričnih štampača Dokumenti: 14

LOT  1: Nabavka računara i druge računarske opreme,LOT 2: Nabavka laserskih štampača i  LOT 3: Nabavka matričnih štampača

folder_documents.png U toku - "Nabavka komunikacijskog rješenja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona" Dokumenti: 3

"Nabavka komunikacijskog rješenja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona"

folder_documents.png U toku - LOT 1: Nabavka svečanih policijskih uniformi LOT 2: Nabavka kratkih policijskih jakni LOT 3: Nabavka uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu LOT 4: Nabavka košulja Dokumenti: 7

LOT 1: Nabavka svečanih policijskih uniformi

 LOT 2: Nabavka kratkih policijskih jakni

LOT 3: Nabavka uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu

 LOT 4: Nabavka košulja

radar.png U toku - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih radara, ručnih laserskih radara, servisiranja i verifikacije alkometara Dokumenti: 11

Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih radara, ručnih laserskih radara, servisiranja i verifikacije alkometara

pistolj.png "Nabavka naoružanja" Dokumenti: 9

"Nabavka naoružanja"

Printer-icon1.png U toku - "Sukcesivna nabavka usluga održavanja printera i kopir aparata" Dokumenti: 4

"Sukcesivna nabavka usluga održavanja printera i kopir aparata".

radar.png U toku - "Nabavka mobilnog radara i kućišta stacioniranih radara" Dokumenti: 6

"Nabavka mobilnog radara i kućišta stacioniranih radara".

car.png "Nabavka vozila i motocikla" Dokumenti: 10

"Nabavka vozila i motocikla"

furniture.png Nabavka kancelarijskog namještaja Dokumenti: 8

Nabavka kancelarijskog namještaja

vn.png Sukcesivna nabavka usluga održavanja sistema video nadzora na području svih općina MUP-a Ze-Do kantona Dokumenti: 3
suzuki-logo-5311518DD9-seeklogo.com.png U toku - Sukcesivna nabavka usluga održavanja voziva u garantnom roku iz programa Suzuki - I ponovljeni Dokumenti: 4

Sukcesivna nabavka usluga održavanja voziva u garantnom roku iz programa Suzuki - I ponovljeni

folder_documents.png U toku - "Nabavka forenzičkog materijala" Dokumenti: 5

"Nabavka forenzičkog materijala"

toner.png Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 4
folder_documents.png U toku - "Nabavka tehničkog pregleda" Dokumenti: 36

"Nabavka tehničkog pregleda"

suzuki-logo-5311518DD9-seeklogo.com.png U toku - "Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa SUZUKI" Dokumenti: 3

"Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa SUZUKI"

folder_documents.png U toku -"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće" Dokumenti: 7

"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće".

car.png Nabavka vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila-Aneks II dio B Dokumenti: 7
RM-050_Food_sign.png U toku - "Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda" Dokumenti: 7

"Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda"

car.png Pregovarački postupak bez objave obavještenja: Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa DACIA Dokumenti: 4
tools.png Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija PU I Dokumenti: 4
folder_documents.png U toku - "Nabavka uniformi" Dokumenti: 7

"Nabavka uniformi"

folder_documents.png U toku - "ANEKS II dio B - Usluge stručnog usavršavanja" Dokumenti: 1

"ANEKS II dio B - Usluge stručnog usavršavanja"

tools.png Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Dokumenti: 3
folder_documents.png U toku - "Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda" Dokumenti: 12

"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda"

 
Odaberi sve fajlove:
Dokumenti:
pdf.png PLAN NABAVKE 2017 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.02.2017
261.8 KB
590
pdf.png Odluka o dodjeli -LICITACIJA vozila MUP-a 2017 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
03.04.2017
267.61 KB
428
document.png 222 Odluka o ponistenju licitaciji 2017 POPULARNO

222 Odluka o ponistenju licitaciji 2017Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.04.2017
78.5 KB
471
doc.png II-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
26.05.2017
66 KB
235
document.png III-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
06.06.2017
64 KB
218
document.png IV-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
18.07.2017
63.5 KB
167
docx.png V-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
07.09.2017
65.5 KB
135
docx.png V-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17(1) POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
07.09.2017
65.5 KB
150
document.png VI-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17.Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
02.10.2017
65.5 KB
98
document.png VIII-Odluka o izmjeni Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
13.10.2017
62 KB
110