oglasifin2

Pregled Pregled Pretraga Pretraga Početak Početak
Kategorija: Javne nabavke i oglasi
Strana 1 od 2
Broj podkategorija: 55
Podkategorije:
folder_documents.png U toku- "OTV-OKVIRNI-Sukcesivna nabavka papira" Dokumenti: 5

"OTV-OKVIRNI-Sukcesivna nabavka papira

folder_documents.png OTV - Nabavka sportskih rekvizita 2018.g Dokumenti: 2
OTV - Nabavka sportskih rekvizita 2018.g
folder_documents.png Ponovni Okvirni - Odrzavanje vozila iz programa SKODA 2018 Dokumenti: 4

Ponovni Okvirni - Odrzavanje vozila iz programa SKODA 2018

folder_documents.png OTV - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka i akumulatora, 2018.g Dokumenti: 8

OTV - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka i akumulatora, 2018.g

car.png U toku - "OTV-OKVIRNI-Održavanje vozila, 2018.g.", Dokumenti: 10

"OTV-OKVIRNI-Održavanje vozila, 2018.g.",

fuel.png U toku - "OTV - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Žepče, Kakanj i Zavidovići, 2018.g." Dokumenti: 9

"OTV - sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Žepče,Kakanj i Zavidovići,2018.g."

folder_documents.png OTV-Okvirni- Nabavka autodijelova..2018-2020 Dokumenti: 8

OTV-Okvirni- Nabavka autodijelova..2018-2020

folder_documents.png OTV - Okvirni - Sukcesivna nabavka usluga odrzavanja zgrada 2018 Dokumenti: 4

OTV - Okvirni - Sukcesivna nabavka usluga odrzavanja zgrada 2018

folder_documents.png U toku - "PLAN NABAVKI" Dokumenti: 12

"PLAN NABAVKI"

folder_documents.png Informacija o pregovarackom postupku Dokumenti: 1

Informacija o pregovarackom postupku

folder_documents.png "OTV -PONOVNI-Nabavka policijskih džempera, 2018.g." Dokumenti: 4

"OTV -PONOVNI-Nabavka policijskih džempera, 2018.g."

furniture.png U toku - OTV - Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala Dokumenti: 12

Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala

folder_documents.png U toku - "Usluge iz Aneksa II dio B" Dokumenti: 109

"Usluge iz Aneksa II dio B"

cigla.png U toku - "KON - Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija MUP-a u sjedištu" Dokumenti: 5

"KON - Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija MUP-a u sjedištu"

cell_phone_mobile_telephone-512.png U toku - "OTVORENI POSTUPAK-Nabavka ručnih digitalnih radio stanica" Dokumenti: 7

"OTVORENI POSTUPAK-Nabavka ručnih digitalnih radio stanica"

icon-camera.png U toku - "Nabavka digitalnih fotoaparata" Dokumenti: 5

"Nabavka digitalnih fotoaparata"

fuel.png U toku - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko, Tešanj, Usora i Doboj-Jug" Dokumenti: 13

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko, Tešanj, Usora i Doboj-Jug"

icon-camera.png U toku - "Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" - konkurentski zahtjev Dokumenti: 6

"Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" - konkurentski zahtjev

AF33-22-300x300.png U toku - "Nabavka alkometara" - otvoreni postupak Dokumenti: 7

"Nabavka alkometara" - otvoreni postupak

ammo-512.png U toku - "Nabavka municije" - ograničeni postupak Dokumenti: 5

"Nabavka municije" - ograničeni postupak

folder_documents.png "Sukcesivna nabavka lož ulja" - otvoreni postupak nabavke Dokumenti: 7
video.png U toku - rezervni dijelovi za video nadzor...-otvoreni postupak Dokumenti: 10

rezervni dijelovi za video nadzor...-otvoreni postupak

My-Computer-icon.png U toku - "Nabavka računara i druge računarske opreme" - otvoreni postupak nabavke Dokumenti: 8

"Nabavka računara i druge računarske opreme" - otvoreni postupak nabavke

coal_icon.png "I ponovljeni - Sukcesivna nabavka uglja" Dokumenti: 5

I ponovljeni - Sukcesivna nabavka uglja

cipela.png U toku - Nabavka obuće Dokumenti: 8

Nabavka obuće

car.png "Licitacija vozila" Dokumenti: 0
furniture.png "I ponovljeni - Nabavka kancelarijskog namještaja" Dokumenti: 9
coal_cart_silhouette.png Sukcesivna nabavka uglja Dokumenti: 2
folder_net.png "I ponovljeni - Nabavka komunikacijskog rješenja" Dokumenti: 5
air.png "Nabavka klima uređaja" Dokumenti: 4
My-Computer-icon.png U toku - LOT 1: Nabavka računara i druge računarske opreme,LOT 2: Nabavka laserskih štampača i LOT 3: Nabavka matričnih štampača Dokumenti: 14

LOT  1: Nabavka računara i druge računarske opreme,LOT 2: Nabavka laserskih štampača i  LOT 3: Nabavka matričnih štampača

folder_documents.png U toku - "Nabavka komunikacijskog rješenja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona" Dokumenti: 3

"Nabavka komunikacijskog rješenja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona"

folder_documents.png U toku - LOT 1: Nabavka svečanih policijskih uniformi LOT 2: Nabavka kratkih policijskih jakni LOT 3: Nabavka uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu LOT 4: Nabavka košulja Dokumenti: 7

LOT 1: Nabavka svečanih policijskih uniformi

 LOT 2: Nabavka kratkih policijskih jakni

LOT 3: Nabavka uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu

 LOT 4: Nabavka košulja

radar.png U toku - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih radara, ručnih laserskih radara, servisiranja i verifikacije alkometara Dokumenti: 11

Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih radara, ručnih laserskih radara, servisiranja i verifikacije alkometara

pistolj.png "Nabavka naoružanja" Dokumenti: 9

"Nabavka naoružanja"

Printer-icon1.png U toku - "Sukcesivna nabavka usluga održavanja printera i kopir aparata" Dokumenti: 4

"Sukcesivna nabavka usluga održavanja printera i kopir aparata".

radar.png U toku - "Nabavka mobilnog radara i kućišta stacioniranih radara" Dokumenti: 6

"Nabavka mobilnog radara i kućišta stacioniranih radara".

car.png "Nabavka vozila i motocikla" Dokumenti: 10

"Nabavka vozila i motocikla"

furniture.png Nabavka kancelarijskog namještaja Dokumenti: 8

Nabavka kancelarijskog namještaja

vn.png Sukcesivna nabavka usluga održavanja sistema video nadzora na području svih općina MUP-a Ze-Do kantona Dokumenti: 3
suzuki-logo-5311518DD9-seeklogo.com.png U toku - Sukcesivna nabavka usluga održavanja voziva u garantnom roku iz programa Suzuki - I ponovljeni Dokumenti: 4

Sukcesivna nabavka usluga održavanja voziva u garantnom roku iz programa Suzuki - I ponovljeni

folder_documents.png U toku - "Nabavka forenzičkog materijala" Dokumenti: 5

"Nabavka forenzičkog materijala"

toner.png Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 4
folder_documents.png U toku - "Nabavka tehničkog pregleda" Dokumenti: 36

"Nabavka tehničkog pregleda"

suzuki-logo-5311518DD9-seeklogo.com.png U toku - "Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa SUZUKI" Dokumenti: 3

"Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa SUZUKI"

folder_documents.png U toku -"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće" Dokumenti: 7

"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće".

car.png Nabavka vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila-Aneks II dio B Dokumenti: 7
RM-050_Food_sign.png U toku - "Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda" Dokumenti: 7

"Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda"

car.png Pregovarački postupak bez objave obavještenja: Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa DACIA Dokumenti: 4
tools.png Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija PU I Dokumenti: 4
folder_documents.png U toku - "Nabavka uniformi" Dokumenti: 7

"Nabavka uniformi"

folder_documents.png U toku - "ANEKS II dio B - Usluge stručnog usavršavanja" Dokumenti: 1

"ANEKS II dio B - Usluge stručnog usavršavanja"

tools.png Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Dokumenti: 3
folder_documents.png U toku - "Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda" Dokumenti: 12

"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda"

car.png Završeno - Nabavka vozila - ponovljeni Dokumenti: 3
 
Odaberi sve fajlove:
Dokumenti:
pdf.png Odluka o dodjeli - LICITACIJA vozila MUP-a 2018

Odluka o dodjeli - LICITACIJA vozila MUP-a 2018Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.09.2018
204.43 KB
27
pdf.png Obavjestenje o nabavci -Autodijelovi..18-20

Obavjestenje o nabavci -Autodijelovi..18-20Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
19.09.2018
163.07 KB
13
doc.png OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA - Kancelarijski materijal 18.Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
13.06.2018
46 KB
35
docx.png IX-Odluka o izmjeni Odluke...2017.Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.11.2017
60 KB
68
document.png VIII-Odluka o izmjeni Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
13.10.2017
62 KB
139
document.png VI-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17. POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
02.10.2017
65.5 KB
119
docx.png V-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17(1) POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
07.09.2017
65.5 KB
180
docx.png V-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
07.09.2017
65.5 KB
159
document.png IV-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
18.07.2017
63.5 KB
199
document.png III-Odluka o izmjeni Internog Plana nabavki za 17 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
06.06.2017
64 KB
241