logofin3

Aktuelno

MINISTAR NIKOLA ARSENIĆ SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA OHR-a I EU

Dana 16.11.2017. godine, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gospodin Nikola Arsenić sastao se u Zenici sa predstavnicima Evropske unije i OHR-a, pri čemu je razgovarano o potrebi donošenja novog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

Tokom sastanka konstatovano je da će novim Zakonom biti uspostavljena pravna i budžetska samostalnost Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, uz istovremeno osiguravanje odgovarajućih mehanizama odgovornosti za rad policije. Ova institucionalna nezavisnost - finansijska i pravna - omogućit će efikasniji i profesionalniji rad policijskih službenika, te će služiti kao najbolja i najefikasnija prepreka neprikladnom uticaju na njihov rad. Također, zakon sa ovakvim rješenjima bi išao ka daljoj harmonizaciji policijskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.  

MINISTARSTVO USVOJILO AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA PERIOD 2016. – 2020.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona usvojilo je, krajem marta 2016. godine, Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period 2016-2020. čime su stvoreni dodatni uslovi za efikasniju borbu protiv svih pokušaja koruptivnog djelovanja, kako na vanjskom planu tako i unutar samog Ministarstva. Akcioni plan je usklađen sa općim načelima državne Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i njime je precizno definisana uloga Ministarstva u procesu provođenja antikorupcijskih mjera i radnji. Plan tretira, prije svega, sprječavanje i prevenciju korupcije ali i stvaranje i širenje svijesti o njenoj štetnosti. Za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana, na nivou Ministarstva, zadužen je poseban tim.

Opširnije...

MINISTARSTVO USPJEŠNO ODGOVORILO NA UPITNIK EVROPSKE UNIJE

Bosni i Hercegovini je 9. decembra 2016. godine uručen Upitnik Evropske komisije čime je zvanično započet proces pripreme mišljenja o Zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Tada je našoj zemlji dat rok od šest mjeseci za davanje odgovora na više od tri hiljade pitanja koji je istekao 31. maja 2017. godine. Obzirom da, zbog određenih teškoća, prvobitni rok nije mogao biti ispoštovan, Evropska komisija je Bosni i Hercegovini dala novi rok za dostavu odgovora koji ističe 31. avgusta 2017. godine.

Opširnije...

MINISTAR NIKOLA ARSENIĆ BORAVIO U POSJETI OLOVU

Dana 16.12.2016. godine, Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Nikola Arsenić sa saradnicima posjetio je Olovo gdje se sastao sa Mehom Bajrićem, načelnikom Policijske uprave V, i Amirom Džinićem, Komandirom Policijske stanice Olovo.

Opširnije...

POTPISANA DEKLARACIJA O NULTOJ TOLERANCIJI NA KORUPCIJU

Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Nikola Arsenić prisustvovao je svečanoj ceremoniji potpisivanja Deklaracije o nultoj toleranciji na korupciju u institucijama za provedbu zakona, upriličenoj, u povodu 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, u Sarajevu. Svečanoj ceremoniji potpisivanja Deklaracije, proizašle iz realizacije Projekta „Jačanje provedbe zakona“ koji finansira Evropska unija u BiH, prisustvovali su predstavnici Evropske unije, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije, Službe za poslove sa strancima, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policije Brčko Distrikta te predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova svih deset kantona u Federaciji BiH.

Opširnije...