Vijesti 122 za 19.10.2019. godine

JAVNI RED I MIR

Na području ZE-DO Kantona javni red i mir je narušen u pet slučajeva. U navedenim slučajevima...

Opširnije...

Najnovije

IT Sigurnosni savjeti - SANS

Djeca i članovi porodice

SANS Security Awareness

Ako imate djecu koja posjećuju ili borave sa članovima porodice (kao što su djedovi i bake), pobrinite se da članovi...

Opširnije...

policijada 2015 MUP ZDK

Zakoni i pravilnici

839312
Danas64