oglasifin2

Pregled Pregled Pretraga Pretraga Početak Početak
Kategorija: U toku - "2019 OTV Nabavka peleta i drva"
 
Odaberi sve fajlove:
Dokumenti:
doc.png 26,8 19 LOT 1 Odluka o dodjeli drugorangiranom19Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.08.2019
328.5 KB
27
doc.png 26,8 19 LOT 1 Pelet obavještenje19Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.08.2019
298 KB
25
docx.png 06 08 19 Odluka o izboru poslije UredaKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
07.08.2019
335.5 KB
42
pdf.png Odluka o poništenju Drva 19

Odluka o poništenju Drva 19Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
06.06.2019
307 KB
50
pdf.png Odluka o izboru Pelet 19

Odluka o izboru Pelet 19Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
06.06.2019
337.5 KB
53
pdf.png Obav o izboru Pelet 19

Obav o izboru Pelet 19Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
06.06.2019
292.5 KB
47
doc.png Obavjestenje o ponistenju Drva 19Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
06.06.2019
286.5 KB
65
pdf.png Sazetak obavjestenja o nabavci - Pelet i drva 2019Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
07.05.2019
59.41 KB
76
pdf.png Obavjestenje o nabavci - Pelet i drva 2019Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
07.05.2019
161.41 KB
80