KONKURSI1

Pregled Pregled Pretraga Pretraga Početak Početak
Kategorija: Javni oglas za prijem policijskih sluzbenika 2020
Strana 1 od 5
 
Odaberi sve fajlove:
Dokumenti:
doc.png 27.08.2021 Obavjestenje o rasporedu LJEKARSKI PREGLED POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.08.2021
237.38 KB
433
pdf.png INTERNI OGLAS POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
20.07.2021
62.87 KB
859
pdf.png javni oglas 2020 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
13.10.2020
212.49 KB
10,073
pdf.png LISTA KANDIDATA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR SA REZULTATIMA TESTA OPĆEG ZNANJA POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
15.03.2021
178.62 KB
2,512
pdf.png LISTA KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC KOJI NISU PRISTUPILI TESTU OPĆEG ZNANJA POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
15.03.2021
59.24 KB
606
pdf.png LISTA KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC SA REZULTATIMA TESTA OPĆEG ZNANJA POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
15.03.2021
375.66 KB
5,294
pdf.png LISTA KANDIDATA ZA LJEKARSKI PREGLED U ČINU MLAĐI INSPEKTOR POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.07.2021
30 KB
425
pdf.png LISTA KANDIDATA ZA LJEKARSKI PREGLED U ČINU POLICAJAC POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
27.07.2021
86 KB
2,236
pdf.png LISTA KOJI NISU PRISTUPILI OBA ČINA POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
13.04.2021
223 KB
286
pdf.png LISTA KOJI SU ISKLJUČENI OBA ČINA POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
13.04.2021
1 MB
489