SAOPCENJAfin1

Pojačane policijske kontrole za vrijeme praznika

Kako smo već informisali javnost, od strane policijskih službenika Uprave policijeMinistarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskogkantona  poduzimaju se intenzivne aktivnosti i mjere na terenu, sa ciljemstvaranja sigurnog ambijenta za sve našegrađane i postizanja visokog stepena bezbjednosti  na području našeg Kantona u vrijeme praznika.

Opširnije...