logofin3

 

REGISTRACIJA VOZILA

Registracija motornih vozila 

Zahtjev za registraciju vozila podnosi se organizacionoj jedinici koja djeluje u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, prema mjestu na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište ili sjedište ili na čijem području je sjedište poslovne jedinice ili podružnice, odnosno boravište raseljenog lica i mjesta odobrenog boravka stranca. Izuzetno za vozila kupljena po osnovu lizinga, poslove registracije obavlja nadležni organ prema mjestu prebivališta ili sjedišta korisnika lizinga.  

Zahtjev za registraciju vozila podnosi se na propisanom obrascu čiji je postupak i način regulisan Pravilnikom o registriranju vozila ("Službeni glasniki BiH" broj 69/09, 29/20 i 09/21), te vam zbog kompleksnosti materije koja je regulisana navedenim Pravilnikom isti dostavljamo na uvid. ovdje

Zahtjev koji dobijete na lokaciji za registraciju vozila, bez naknade (adrese lokacija za registraciju na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

Zakonska regulativa

- Pravilnik o registriranju vozila ("Službeni glasnik BiH", broj: 69/09, 29/20 i 09/21)