SAOPCENJAfin1

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona su u skladu sa planiranim aktivnostima, u vremenskom periodu od 12.01. do 16.01.2015. godine, realizovali akciju pojačane kontrole motornih vozila na svim putevima u Zeničko-dobojskom kantonu, sa posebnim akcentom na kontrolu vozila kojima se vrši javni prevoz putnika. Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji bile su usmjerene na kontrolu tehničke ispravnosti navedenih vozila, te su sankcionisani i drugi uočeni prekršaji iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. 

 

Prilikom naznačene akcije kontrolisano je ukupno 51 vozilo javnog prevoza putnika: 49 autobusa, 1 minibus i 1 kombi. Navedena vozila su upućena na tehnički pregled, kojom prilikom je utvrđeno da 31 vozilo ne zadovoljava kriterije tehničke ispravnosti, zbog čega su firmama u čijem vlasništvu su navedena vozila, kao i odgovornim licima u istim, izdati prekršajni nalozi, te je naloženo vršenje popravki vozila, odnosno otklanjanje tehničkih nedostataka. 

S obzirom da je navedenim aktivnostima policijskih službenika utvrđen veliki broj tehnički neispravnih vozila kojima se vrši javni prevoz putnika, čime je u znatnoj mjeri ugrožena sigurnost putnika, te drugih učesnika u saobraćaju, sve policijske stanice na području MUP-a Zeničko-dobojskog kantona će uputiti pismo upozorenja svim firmama koje se bave javnim prevozom putnika, a koje su registrovane na području iz nadležnosti policijskih stanica, da u što kraćem roku izvrše interne revizije i preglede svih voznih jedinica kojima vrše prevoz putnika, te poduzmu sve zakonom propisane radnje kako bi se otklonili svi tehnički kvarovi i nedostaci na vozilima. U protivnom, policijski službenici će poduzimati i rigoroznije mjere i radnje prema navedenim firmama, a sve sa ciljem podizanja opće sigurnosti u saobraćaju na što veći nivo. 

Napominjemo da će se aktivnosti policijskih službenika na kontroli vozila javnog prevoza putnika nastaviti i u narednom periodu.

URED POLICIJSKOG KOMESARA