SAOPCENJAfin1

 

Danas, 26.12.2017. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Semir Šut, sa saradnicima, je održao novogodišnju press konferenciju i upriličio druženje sa novinarima medijskih kuća i dopisništava iz Zenice i Zeničko-dobojskog kantona, kao znak dobre i kvalitetne saradnje koja je obilježila ovu godinu.

U svom obraćanju policijski komesar je izrazio zahvalnost medijima na profesionalnom radu, blagovremenom i korektnom praćenju i izvještavanju o svim aktivnostima koje je Uprava policije poduzimala na dokumentovanju i rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela, posebno onih najtežih, i procesuiranju izvršilaca istih, a sve sa ciljem objektivnog i tačnog informisanja javnosti i zajednice. Takođe, komesar Šut je iskoristio priliku i kratko prezentovao stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini, kroz prikaz podataka iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja, te podataka o najznačajnijim aktivnostima, policijskim akcijama i ostvarenim rezultatima.

press I decembar 2017     press II decembar 2017

 

Kako je naglasio, aktuelni parametri dobijeni izvršenom analizom stanja u oblasti kriminaliteta, ukazuju na činjenicu da je broj krivičnih djela smanjen za 573 krivična djela, odnosno za 20,2 %, te da ukupna rasvijetljenost krivičnih djela iznosi 74,7% i ista je povećana za 7,8%, što predstavlja vrlo dobar rezultat u odnosu na isti period prethodne godine. Ovim parametrima o unapređenju stanja u oblasti kriminaliteta, prema riječima komesara Šuta, svakako su doprinjele opsežne policijske akcije koje su rezultirale hapšenjem većeg broja osumnjičenih lica, a oduzete su i značajnije količine opojnih sredstava, nelegalnog oružja, novca i drugih predmeta koji potiču iz krivičnih djela. Naznačene akcije su poduzimane pod nadzorom i u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, sa kojim Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ostvaruje odličnu saradnju.

Kako je u prezentaciji konstatovano, ukupan broj prekršaja u oblasti javnog reda i mira je manji za 318 slučajeva ili za 11,5 %. Takođe je utvrđeno da je zabilježen smanjen broj počinilaca prekršaja javnog reda i mira za 376 lica ili za 12,1 %, te da su zabilježene i manje posljedice u smislu povrijeđenih lica i taj broj je smanjen za 110 lica ili za 25%.

Kada je u pitanju segment bezbjednosti saobraćaja, evidentno je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za 612 nezgoda, odnosno za 13,6 %, a broj smrtno stradalih je manji za 17 lica, odnosno 44,7 %. U svom izlaganju komesar Šut je pojasnio da je navedeno smanjenje rezultat velikog napora uloženog na unapređenju postojećeg stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, inovativnog pristupa i metoda koje su primjenjivane u proteklom periodu, intenzivnog prevetivnog rada i djelovanja, sprovedenih kampanja i velikog broja pojačanih akcija, koje su realizirane po svim segmetima, kao i drugih mjera koje su poduzimane u skladu sa izvršenim procjenama.

Prilikom prezentacije, komesar Šut je naglasio da prezentirani podaci mogu biti bolji i da će se u narednom periodu poduzeti konkretne mjere i radnje, koje su rezultat određenih analiza i procjena, sa ciljem poboljšanja postojećeg stanja i postizanja još boljih rezultata. Takođe je naglasio da će se te mjere poduzimati profesionalno i efikasno i da će zahtijevati i dalje od svakog policijskog službenika krajnje odgovoran i ozbiljan pristup u postupanju i djelovanju, u okviru utvrđenih nadležnosti, kako bi se adekvatno reagovalo na sve eventualne sigurnosne rizike i pojave, a stanje sigurnosti na području Kantona podiglo na još viši nivo.

Na kraju konferencije je iskazana obostrana želja i spremnost da se saradnja i odnosi između policije i medija kontinuirano unapređuju, što će u konačnici zasigurno rezultirati brojnim pozitivnim efektima u radu policije.

Odsjek za odnose sa javnošću,

analitiku i planiranje

 

 

 

 

Arhiva saopštenja

Januar 2020
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2