SAOPCENJAfin1

Danas, 31.05.2018. godine, sa početkom u 11,00 sati,  u ulici Londža, u Zenici, zvanično su započete aktivnosti u okviru kampanje koju sprovodi Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa ICITAP-om (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država), na temu „Uklanjanje grafita“. Naznačeni projekat se sprovodi sa ciljem edukacije građana o štetnosti ispisivanja grafita, a danas su, na navedenoj adresi, izvršene pripreme na fizičkom uklanjanju grafita na zgradi u ulici Londža na broju 77.

DSC 0191 DSC 0197

Navedene aktivnosti se sprovode u sklopu koncepta rada i djelovanja policije u lokalnoj zajednici, zbog čega su u sve navedeno uključeni i učenici Osnovne škole „Meša Selimović“ u Zenici, koji su danas, zajedno sa policijskim službenicima, dijelili promotivni materijal i informisali građane o značaju i ciljevima ovog projekta.

DSC 0209 DSC 0210

Aktivnosti u okviru ovog projekta imaju za cilj podizanje svijesti građana o štetnosti ispisivanja grafita, edukaciju mlađih generacija o značaju prvencije ispisivanja grafita i u konačnici upoznavanje građana sa činjenicom da ispisivanje grafita na stambenim i javnim objektima predstavlja nedozvoljenu radnju za koju su predviđene određene sankcije.

DSC 0213 DSC 0220

 

U uvodnom dijelu ovih aktivnosti, nešto više o ciljevima i značaju istih je gostima i predstavnicima medija pojasnio policijski komesar Semir Šut, koji je u naznačeno vrijeme bio na navedenoj lokaciji i dao podršku ovim aktivnostima.

DSC 0245 DSC 0247

Zvaničnom početku ovog projekta je prisustvovao i gradonačelnik Fuad Kasumović, koji je u svom obraćanju naglasio da pozdravlja aktivnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i ICITAP-a, ocijenivši ih izuzetno pozitivnim primjerom proaktivnog djelovanja na unapređenju izgleda i uređenja gradske sredine, te da će Gradska uprava Grada Zenica, na čelu sa gradonačelnikom Kasumovićem, podržati realizaciju ovog i sličnih projekata, kao i svih drugih inicijativa udruženja i građana, koje u osnovi imaju za cilj da Zenicu učine ljepšom i uređenijom sredinom za život i rad njenih građana.

DSC 0255 DSC 0258

 

DSC 0265

Napominjemo da će se i sutra, sa početkom u 11,00 sati, nastaviti aktivnosti na navedenoj lokaciji u okviru ovog projekta, kada će se građanima ponovo djeliti promotivni materijal i kada će uposlenici preduzeća "IZGRADNJA-INŽINJERING" DD Zenica, uz simboličnu pomoć učenika Osnovne škole „Meša Selimović", fizički ukloniti grafit na zgradi u ulici Londža na broju 77.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje