SAOPCENJAfin1

 

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut, učestvuje na regionalnoj konferenciji o specijalističkim policijskim obukama koja se održava u Budvi.

Prvog dana konferencije komesar Šut je izlagao na temu "Modeli obuke u Zeničko-dobojskom kantonu", iskustva i prednosti".

konf.budva

U svom izlaganju komesar Šut je uvažene kolege i sve prisutne upoznao o načinu ustrojstva i djelovanja Uprave policije kojom rukovodi, u okviru utvrđenih nadležnosti, sa posebnim akcentom na modele specijalističkih policijskih obuka, koji su prvenstveno i osmišljeni, te prvi put primjenjeni u radu policije Zeničko-dobojskog kantona, zbog čega su u više navrata, od strane domaćih i međunarodnih institucija i tijela koja prate rad policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, za ovako kvalitetan, multidisciplinaran i učinkovit pristup u segmentu obuke, upućene čestitke i date najviše ocjene.

Na ovoj značajnoj konferenciji, u kontekstu jačanja i profesionalizacije policijskih struktura, učestvuju i eksperti iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Albanije i Kosova, a ista je organizovana od strane agencije ICITAP u Crnoj Gori, koja djeluje u sastavu Ministarstva pravde Sjedinjenih  Američkih Država.

                                                                                                                               Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje