SAOPCENJAfin1

Danas, 19.12.2018. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Semir Šut, sa saradnicima, je održao press konferenciju i upriličio druženje sa novinarima medijskih kuća i dopisništava iz Zenice i Zeničko-dobojskog kantona, kao znak dobre i kvalitetne saradnje koja je obilježila ovu godinu.

DSC 0184

U svom obraćanju policijski komesar je izrazio zahvalnost medijima na profesionalnom radu, blagovremenom i korektnom praćenju i izvještavanju o svim aktivnostima koje je Uprava policije poduzimala na dokumentovanju i rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela, posebno onih najtežih, i procesuiranju izvršilaca istih, a sve sa ciljem objektivnog i tačnog informisanja javnosti i zajednice. Takođe, komesar Šut je iskoristio priliku i kratko prezentovao stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini, kroz prikaz parametara iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja, te podataka o najznačajnijim aktivnostima, policijskim akcijama i ostvarenim rezultatima.

Kako je naglasio, aktuelni parametri dobijeni izvršenom analizom stanja u oblasti kriminaliteta, ukazuju na činjenicu da je broj krivičnih djela smanjen za 188 krivičnih djela, odnosno za 8,85 %, te da ukupna rasvijetljenost krivičnih djela iznosi 73,8%, što predstavlja vrlo dobre rezultate u odnosu na isti period prethodne godine. Navedeni pokazatelji o unapređenju stanja u oblasti kriminaliteta, prema riječima komesara Šuta, svakako su rezultat brzog i blagovremenog djelovanja. Kako je pojasnio, nakon dojave o izvršenju teškog krivičnog djela ili u svim drugim slučajevima u kojim su ugroženi životi i imovina građana, reaguje se odmah, uz angažovanje svih raspoloživih resursa, kako bi se u što kraćem roku situacije stavile pod kontrolu a izvršioci krivičnih djela locirali i lišili slobode. Komesar Šut je takođe naglasio da su tokom ove godine, u okviru operativnih akcija, pronađene i zaplijenjene značajne količine opojnih droga, gdje je u samo jednoj akciji izvedenoj na području Tešnja, oduzeto oko pet kilograma opojnih droga. Prilikom sprovođenja naznačenih akcija, lica koja su se dovodila u vezu sa zloupotrebom opojnih droga su lišena slobode i procesuirana, te je na taj način spriječen promet značajne količine opojnih sredstava, kao i prodaja iste krajnjim konzumentima.

Kako je u prezentaciji konstatovano, ukupan broj prekršaja u oblasti javnog reda i mira je veći za za 2 %, ali je zabilježeno smanjene posljedica prekršaja u smislu povrijeđenih lica i taj broj je smanjen za 89 lica ili za 27%.

Kada je u pitanju segment bezbjednosti saobraćaja, zabilježeno je blago povećanje broja saobraćajnih nezgoda za 0,1 %, ali je broj smrtno stradalih u nezgodama manji za 2 lica, odnosno 10,5 %. U svom izlaganju komesar Šut je pojasnio da je veoma bitno da je nastavljen trend smanjenja posljedica saobraćajnih nezgoda, te da se ulažu veliki napori na unapređenju stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Navedeno potvrđuju inovativni pristupi i metode koje su primjenjivane u proteklom periodu, sprovedene kampanje, brojnost pojačanih akcija, kao i intenziviran preventivni rad i prisustvo policijskih patrola na magistralnim putevima.

U svom završnom izlaganju, komesar Šut je naglasio da su ostvareni rezultati sigurno pokazatelj jednog ozbiljnog pristupa u radu, dobrog rukovođenja, te profesionalnog postupanja policije Zeničko-dobojskog kantona, što je u konačnici rezultiralo povoljnim stanjem bezbjednosti u ovoj godini. Takođe je istakao da uvijek treba težiti boljim rezultatima, kako bi se stanje bezbjednosti na području Kantona podiglo na još viši nivo.

 DSC 0207

Na kraju konferencije je iskazano zadovoljstvo ostvarenom saradnjom između policije i medija,  te je zaključeno da je profesionalan rad medija i objektivno informisanje javnosti od izuzetnog značaja, prvenstveno u kontekstu preventivnog djelovanja, gdje su mediji prepoznali značaj tih aktivnosti i poruke policije Zeničko-dobojskog kantona upućivali građanima, na koji način je postignut željeni efekat.

                                                                                                                                                            Odsjek za odnose sa javnošću,

                                                                                                                                                                     analitiku i planiranje