SAOPCENJAfin1

Dana 03.06.2019.godine u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona , ministar Ministarstva gospodin Dario Pekić sa saradnicima, održao je radni sastanak sa predstavnicima Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH, Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe Zeničko-dobojskog kantona i predstavnicima Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika organa državne službe Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Odsjek za odnose sa javnošću

Kabinet ministra