SAOPCENJAfin1

Dana 14.10.2019.godine ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gospodin Dario Pekić  u pratnji  policijskog komesara gospodina Semira  Šuta, započeo je obilazak Policijskih uprava i Policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona. Cij obilaska je da se vidi stvarno stanje u pogledu bezbjednosti, kao i da se utvrdi stanje u pogledu materijalno tehničkih sredstava kojima raspolažu Policijske uprave i Policijske stanice, a sve radi poboljšanja uslova za rad kako policijskim tako i državnim službenicima i namještenicima.

IMG 05dc7152ae21ff2429e43e8340add129 V

IMG 7faea5ab06d5102bbce0122f89538007 V

IMG 24b4b285d6b07ddeccb0f50a6d957361 V

Pored navedenog ministar Ministarstva  gospodin Dario Pekić zainteresovan je i za bolju saradnju Ministarstva sa lokalnim zajednica  na području Zeničko-dobojskog kantona, a u cilju podizanja većeg nivoa bezbjednosti na nivou Zeničko-dobojskog kantona.

IMG 9bcf9429380557a559c15f4b15831910 V

U toku jučerašnjeg dana ministar i policijski komesar obišli su Policijsku upravu Žepče i Policijsku upravu Zavidoviće.

Odsjek za odnose sa javnošću Kabinet ministra