SAOPCENJAfin1

U nastavku planiranih obilazaka oragnizacionih jedinica u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona danas je  ministar  gospodin Dario Pekić  u pratnji  policijskog komesara gospodina Semira  Šuta, obišao  Policijsku stanicu Kakanj.

DSC 0099 Copy

DSC 0105

Ministra Ministarstva i policijskog komesara dočekali su načelnik PU II Visoko gospodin Fahrudin Pušina i komandir Policijske stanice Kakanj gospodin Vahidin Topalović. U radnom razgovoru rukovodioci navedenih organizacionih jedinica informisali su  ministra Ministarstva i policijskog komesara o stanju  bezbjednosti na području koje pokriva Policijska stanica Kakanj. Osim o stanju bjezbjedosti imenovani su razgovarali o poboljšanju uslova za rad policijskim službenicma , državnim službenicima i namještenicima koji se ogledaju u opremanju sa materijalno tehničkim sredstvima, a radi još boljih rezultata u radu. Akcenat je stavljen i na konstantu edukacuju policijskih službenika  i drugih uposlenika organizacionih jedinica, kao i bolju saradnju sa građanima , a radi još većeg stepena u poboljšanju sigurnosti.

Odsjek za odnose sa javnošću

Kabinet ministra