SAOPCENJAfin1

Ministar Ministarstva  unutrašnjih poslova ZE-DO kantona  gospodin Dario Pekić je dana 20.11.2019.godine u Sarajevu po pozivu Delegacije EU u BiH prisustvovao Javnoj debati  "Pravo na Pravdu" koja je organizovana u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH i Uredom specijalnog predstvanika Evropske unije. Teme Javne debate su bile: vladavina prava-zajednička odgovornost svih institucija u službi građana  te uloga vlada i parlamenata u unapređenju vladavine prava. Debatu je otvorio nezavisni pravni stručnjak Evropske unije Reinhard Priebe i izlaganje usmjerio isključivo na stanje u  Bosni i Hercegovini a radi donošenja konačnog izvještaja o vladavini prava. Obzirom da je vladavina prava jedan od osnovnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji, tako je ministar  gospodin Dario Pekić aktivnim učešćem dao doprinos o pomenutoj problematici te izrazio opredjeljenje da se Ministarstvo unutrašnjih poslava Zeničko-dobojskog kantona u svom radu  i dalje jača u pogledu profesionalnosti i efikasnosti u provedbi zakona.

Kabinet ministra