SAOPCENJAfin1

Danas, 09.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,  u TC „Džananović, u Zenici, poduzimane su aktivnosti u okviru kampanje koju sprovodi Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH pri Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država (ICITAP), u saradnji sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na temu borbe protiv korupcije. Naznačene aktivnosti se poduzimaju u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. decembra. 

U sklopu ovih aktivnosti u Zenici je, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, na navedenoj lokaciji bio postavljen promotivni štand na kojem su policijski službenici dijelili građanima promotivni materijal, odgovarali na njihova pitanja, te generalno edukovali građane na ovu temu.  

Pored osnovnog cilja kampanje da se javnost podstakne da prijavljuje policiji slučajeve korupcije, željeni efekat planiranih aktivnosti jeste i da se građani upoznaju sa osnovnim informacijama o tome šta policija preduzima nakon prijave o slučaju korupcije, koje su nadležnosti policije na dokumentovanju prijavljenih slučajeva korupcije, te koje su to zapravo radnje i situacije koje imaju obilježja korupcije.  

Ovogodišnja kampanja je obogaćena učešćem učenika završnih razreda osnovnih škola, koji su zajedno sa policijskim službenicima učestvovali u raspodjeli promotivnog materijala i popunjavanju upitnika. Ove aktivnosti imaju za cilj podizanje svijesti mlađih generacija o postojanju i štetnosti korupcije, kao i o zajedničkim naporima na preveniranju i suzbijanju iste. Tom prilikom, građani su popunjavali upitnike i u razgovoru sa policijskim službenicima i promotorima kampanje iznosili svoje stavove o ovom problemu. Na ovom štandu građani su mogli policijskim službenicima prenijeti svoja iskustva kada je u pitanju korupcija, a naravno, mogli su i prijaviti korupciju.

Adekvatno i profesionalno otkrivanje i dokumentovanje slučajeva korupcije, kao i procesuiranje osoba koje učestvuju u tim nezakonitim radnjama može se postići samo uz pomoć građana i zajednice, koji trebaju prijavljivati takve slučajeve i dostavljati policijskim službenicima informacije kojim raspolažu, kako bi policija mogla brzo i adekvatno reagovati, izvršiti potrebne provjere i zadokumentovati koruptivna krivična djela a izvršioce istih procesuirati.

 Odsjek za odnose sa javnošću,

                     analitiku i planiranje