SAOPCENJAfin1

Danas su ministar Minstarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona gospodin Dario Pekić i policijski komesar gospodin Semir Šut  uručili nova službena policijska vozila Policijskoj upravi Žepče i Policijskoj stanici Usora koja su preuzeli načelnik PU Žepče gospodin Vladimir Jozinović i komnadir PS Usora gospodin Franjo Mišković.Uručenju službenih vozila prisustvovali su i članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je zaslužna za nabavku i opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Uručena vozila će u mnogome koristiti policijskim službenicima u obavljanju redovnih policijskih zadataka, a sa ciljem postizanja još boljih rezultata u osiguranju sigurnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

006

U narednom periodu nastavit će se uručivanje novonabavljenih službenih policijskih vozila organizacionim jedinicama u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

 

 

Kabinet ministra