SAOPCENJAfin1

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Z E N I C A

UPRAVA POLICIJE

       KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE

    JAVNOG OGLAŠAVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Dana: 13.04.2021. godine

Na osnovu odredbe člana 49. stav (3) tačka g) Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14 i 2/18) i člana 20. stav (1) tačka g) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/19), u postupku po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona objavljenom dana 13. 10. 2020. godine u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje", Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje, o b j a v lj uj e:

Navedene liste možete preuzeti na linkovima!

LISTA KOJI NISU PRISTUPILI OBA ČINA

LISTA KOJI SU ISKLJUČENI OBA ČINA

LISTA ODABRANIH KANDIDATA MI OD KOMESARA

LISTA ODABRANIH KANDIDATA POLICAJAC OD KOMESARA

LISTA USPJESNIH KANDIDATA MLAĐI INSPEKTOR

LISTA USPJESNIH KANDIDATA POLICAJAC

Arhiva saopštenja

Maj 2021
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6