SAOPCENJAfin1

Dana 03.08.2022.godine, u službenoj posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, boravila je delegacija Republike Tadžikistan u čijem sastavu su bili predstavnici Ureda Predsjednika, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova te predstavnici Misije OSCE-a u Republici Tadžikistan.

Prijem delegacije je upriličen u prostorijama Centra za edukaciju, smještaj Specijalne policijske jedinice i centralni arhiv MUP-a ZDK u Zenici.

U ime policijskog komesara Rusmira Šišića, ispred Uprave policije MUP-a ZDK, dobrodošlicu cijenjenim gostima izrazio je načelnik Sektora uniformisane policije Vahidin Topalović koji se zahvalio na posjeti. Posebno je naglasio ulogu i značaj podrške i saradnje koju Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pruža Upravi policije MUP-a ZDK u cilju unapređenja efikasnijeg rada policijskih struktura te kreiranja sigurnijeg ambijenta za život i imovinu građana.

Prilikom održanog sastanka gosti su imali priliku da se upoznaju sa načinom organizacije i djelovanja Uprave policije, metodama rada, materijalno tehničke opremljenosti i obučenosti policijskih službenika.

Tokom posjete članovi delegacije su bili u prilici da se lično uvjere u efikasnost rada službenika Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK, koji su na poligonu prezentirali vještine i sposobnosti prilikom simulirane vježbe potrage i lišenja slobode lica koja su počinila krivično djelo "Razbojništvo" uz upotrebu vatrenog oružja.

Nakon vježbe, gosti su obišli prostorije Centra za obuku i smještaj Specijalne policijske jedinice i centralni arhiv MUP-a ZDK.

Na kraju posjete iskazano je uvjerenje o potrebi uspostavljanja međusobne saradnje te razvijanja i unapređenja prijateljskih odnosa između policijskih agencija Republike Tadžikistana i Bosne i Hercegovine.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje