SAOPCENJAfin1

Kancelarije/Ureda za droge i kriminal Ujedinjenih nacija/naroda obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije (IACD) 2022.

Tema IACD-a 2022. je „Konvencija Ujedinjenih nacija/naroda protiv korupcije u 20: Ujedinjenje svijeta protiv korupcije" i više o ovoj kampanji možete saznati posjetom web stranici i Trello.

Preuzmite brosuru.

Ovogodišnja IACD kampanja takođe će odbrojavati do predstojeće 20. godišnjice Konvencije UN-a protiv korupcije (UNCAC) 2023. Tokom sljedeće godine, kulminirajući sa IACD 2023, sumiraćemo utiske o mjestu i ulozi ovog mehanizma u dosadašnjem sprečavanju i borbi protiv korupcije i, što je ključno, o prazninama koje treba popuniti da bi se osigurala zaista snažna uloga ovog mehanizma u svijetu koji treba postati bolji u godinama pred nama, zahvaljujući, između ostalog, i mogućnostima koje navedeni pravni mehanizam pruža.