SAOPCENJAfin1

Dana 05.05.2023. godine na platou ispred sjedišta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upriličena je primopredaja specijalizovanog vozila za prevoz službenih pasa. Realizacija ove aktivnosti je omogućena nakon što je potpisan Protokol o implementaciji projektnih aktivnosti između Misije OSCE-a u BiH i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.


Navedeni protokol podrazumijeva razvoj kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sigurnosne saradnje i provođenja zakona, kroz podršku Misije OSCE-a u BiH u ublažavanju bezbjedonosnih i sigurnosnih rizika vezanih za ilegalno posjedovanje, zloupotrebu i trgovinu malim i lakim naoružanjem kao i municijom (SALW).

Također omogućava nadogradnju infrastrukture za skladištenje lakog i malog naoružanja i municije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa najboljom praksom OSCE-a te isporuku specijalizovanog vozila za prevoz službenih pasa, obućenih za otkrivanje oružja, municije i eksplozivnih sredstava (K-9).

 

Na ceremoniji primopredaje vozila policijskim službenicima Specijalne policijske jedinice, policijski komesar Rusmir Šišić je istakao da će korištenje doniranog specijalnog vozila, koje je opremljeno i uređajima za ventilaciju i klimatizaciju prostora vozila doprinijeti većoj sigurnosti i boljim uslovima prevoza i izvršenja zadataka Specijalne policijske jedinice prilikom angažovanja vodiča sa službenim psima.

                                                                                                 Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje