SAOPCENJAfin1

Danas, 11.08.2023. godine, na platou ispred sjedišta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upriličena je podjela tri nova službena vozila marke "Škoda-Octavia".

 


Tom prilikom, policijski komesar, generalni inspektor policije Rusmir Šišić je zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Benjaminom Sinanovićem izvršio predaju službenih vozila rukovodiocima organizacionih jedinica Sektora kriminalističke policije i Policijske uprave I. Kako su naglasili u svojim obraćanjima, korištenje novonabavljenih vozila će povećati efikasnost policije na terenu te omogućiti policijskim službenicima da brže reaguju na terenu, sve sa ciljem da se građanima Zeničko-dobojskog kantona pruži puna sigurnost. Također je istaknuto, da je u okviru ove nabavke pored vozila koja su danas predata na upotrebu, izvršena nabavka i dva specijalizirana kombi vozila za privođenje, koja će u skorijem vremenu biti isporučena Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

                                                                                                         Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje