SAOPCENJAfin1

Dana 10.10.2023. godine, u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, izvršeno je potpisivanje “Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u Zeničko-dobojskom kantonu”. Protokol su potpisali predstavnici kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za pravosuđe i upravu, Minstarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona i Udruženja “Medica” Zenica.

Na izradi Protokola, u proteklih nekoliko mjeseci, intenzivno su radili članovi Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima u Zeničko-dobojskom kantonu, u saradnji sa velikim brojem pridruženih članova, predstavnika obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sistema, te iz oblasti sigurnosti u Zeničko-dobojskom kantonu. Svoje saglasnosti na konačni tekst Protokola dala su sva resorna kantonalna ministarstva.

Izrada “Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u Zeničko-dobojskom kantonu” dio je projekta “Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” koji je uspješno implementiran od strane World Vision-a u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa udruženjem “Zemlja djece u Bosni i Hercegovini”, a uz svesrdnu podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država. Potpisivanjem Protokola, Zeničko-dobojski kanton se pridružio grupi koju sačinjava 30 općina, gradova i kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su uspješno razvili ovaj mehanizam za sprečavanje i suzbijanje eksploatacije djece.

Odsjek za odnose s javnošću – Kabinet ministra