SAOPCENJAfin1

U vremenskom periodu od 22. do 24.06.2015. godine, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su realizovali akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila. Akcija je realizovana u saradnji sa stanicama za tehnički pregled vozila, gdje su vozila, nakon izvršene kontrole i uočenih neispravnosti vozila, upućivana na vanredni tehnički pregled. Aktivnosti policijskih službenika bile su usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima zbog činjenja naznačenih prekršaja shodno odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te su sankcionisani počinioci i drugih prekršaja iz pomenutog zakona.

Prilikom naznačene akcije kontrolisano je ukupno 330 vozila u saobraćaju. Zbog utvrđenih prekršaja izdata su 94 prekršajna naloga, a 61 motorno vozilo je upućeno na vanredni tehnički pregled. 

Odsjek za odnose s javnošću,

       analitiku i planiranje