SAOPCENJAfin1

Danas, 28.06.2024. godine, sa početkom u 14,00 sati, upriličeno je potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i kadeta za vrijeme trajanja osnovne obuke na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu.

 

Ugovore je potpisalo 105 kandidata, od čega 100 kandidata u činu policajac i 5 kandidata u činu mlađi inspektor, koji se, nakon uspješno provedene konkursne procedure i završenih ljekarskih pregleda i sigurnosnih provjera, upućuju na osnovnu obuku na Policijsku akademiju u Sarajevu.

U svom obraćanju kadetima, policijski komesar Admir Gazić je naglasio da je profesionalno postupanje i djelovanje policijskih službenika zaista jedna stalna borba i da će obavljati jedan od najčasnijih, ali sigurno i najtežih i najopasnijih poslova, a to je očuvanje lične i imovinske sigurnosti građana. U tom smislu je naglasio, da je upravo zbog težine i složenosti policijskih poslova od velike važnosti osnovna obuka, tokom koje će steći potrebna znanja i vještine, te je takođe izrazio uvjerenje da je program obuke koji se primjenjuje na Policijskoj akademiji u Sarajevu usklađen sa savremenim nastavnim metoda, što je, uz veliko iskustvo nastavnog kadra, garancija kvalitetne obuke.

Komesar Gazić je takođe u svom obraćanju ukazao na obaveze kadeta tokom školovanja i boravka na Policijskoj akademiji, prvenstveno u smislu poštivanja kućnog reda i discipline, kao i ozbiljnog i propisnog ponašanja kadeta u pristupanju njihovim zadacima i obavezama.

"Očekivanja zajednice su velika i naši građani žele da sa svojim porodicama žive i rade u sigurnom i uređenom ambijentu. Mi smo se na to obavezali i to im moramo priuštiti. Samo časnim, profesionalnim i ozbiljnim radom i pristupom radnim zadacima, možemo odgovoriti postavljenim zahtjevima. Želim vam puno sreće tokom obuke, da postignete odlične rezultate, da budete moralni i časni kadeti na koje će Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona biti ponosna", na kraju svog obraćanja rekao je komesar Gazić.

                                                                           Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje