SAOPCENJAfin1

Pojačane policijske kontrole za vrijeme praznika

Kako smo već informisali javnost, od strane policijskih službenika Uprave policijeMinistarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskogkantona  poduzimaju se intenzivne aktivnosti i mjere na terenu, sa ciljemstvaranja sigurnog ambijenta za sve našegrađane i postizanja visokog stepena bezbjednosti  na području našeg Kantona u vrijeme praznika.

Opširnije...

SAOPĆENJE ZA JAVNOST 26.12.2014

U povodu Božićnih i Novogodišnjih praznika, na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je sačinjen Plan pojačanih mjera i radnji, koje će se poduzimati sa ciljem obezbjeđenja lične i imovinske sigurnosti građana za vrijeme praznika. Planiranim mjerama i radnjama je prethodila analiza i procjena stanja na terenu budući da je evidentno pojačano kretanje građana u dane praznika, pojačana frekvencija saobraćaja, veća posjećenost ugostiteljskim objektima, te kao posljedica toga i veći broj stambenih objekata u kojim su stanari u dane praznika odsutni.

Opširnije...