SAOPCENJAfin1

Dana 21.06.2018. godine, u 17,15 sati, u dežurnoj službi Policijske stanice Breza je prijavljeno izvršenje otmice lica D.M., iz Breze.

Odmahposaznanjuzanavedenidogađajnapodručje Breze su upućeni službenici Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji su obavili razgovor sa licem koje je prijavilo izvršenje otmice, te koji su pristupili vršenju svih potrebnih mjera i radnji, kao i operativnih provjera na terenu, sa ciljem pronalaska lica D.M.

 

Radeći na rasvjetljavanju prijavljenog krivičnog djela, te u cilju utvrđivanja svih bitnih činjenica i okolnosti pod kojim je isto izvršeno, službenici Sektora kriminalističke policije su, u saradnji sa službenicima Policijske stanice Breza, operativnim radom na terenu došli do saznanja da je lice D.M. lažno prijavilo svoju otmicu, nakon čega je isto, dana 24.06.2018. godine, lišeno slobode i ispitano u svojstvu osumnjičenog na okolnosti izvršenja krivičnog djela "Lažno prijavljivanje" iz člana 347. Krivičnog zakona FBiH.

Zavedenom kriminalističkom obradom utvrđeno je da je lice D.M. lažno prijavilo svoju otmicu, kako bi na taj način došlo do novca, koji mu je bio neophodan da isplati određene dugove.

Nakon izvršene kriminalističke obrade i prikupljenih dokaza, službenici Policijske stanice Breza će protiv lica D.M., rođenog 1992. godine, iz Breze, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona dostaviti Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo navedeno krivično djelo.

 

                                                                                                                      Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje