SAOPCENJAfin1

Danas, 27.09.2018. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održan je sastanak Štaba akcije “Izbori 2018”, čiji je osnovni zadatak planiranje, koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti koje se poduzimaju  u okviru usvojenog Plana obezbjeđenja predizbornih i izbornih aktivnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Imajući u vidu značaj predizbornih aktivnosti kao i velikog broja javnih tribina i skupova, koji su u proteklom periodu organizovani i održani na području našeg kantona, tačnije 287 održanih skupova, Uprava policije Ministarstva unutrašnjh poslova Zeničko-dobojskog kantona je poduzela sve potrebne mjere i radnje na obezbjeđenju istih, te vanredno angažovala veliki broj policijskih službenika, kako bi svim prisutnim pružila maksimalnu ličnu i imovinsku sigurnost.

Štab akcije “Izbori 2018", od njegovog formiranja, u kontinuitetu pruža stručnu pomoć policijskim upravama, te svakodnevno vrši nadzor poduzetih aktivnosti, kao i realiziranih mjera i zadataka, sa ciljem postizanja visokog stepena bezbjednosti na području našeg kantona za vrijeme održavanja predizbornih aktivnosti. Na dan održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini, Štab će u punom sastavu, neposredno na terenu, rukovoditi svim planiranim aktivnostima i pratiti stanje bezbjednosti na području Kantona.

                                                                                                                     Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje