SAOPCENJAfin1

 

U vezi sa održavanjem Općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedjelju 07.10.2018. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona obavještava građane Zeničko-dobojskog kantona da će, na dan izbora, radno vrijeme na svim lokacijama za izdavanje ličnih karata, akvizicije, vozačkih dozvola i putnih isprava trajati od 07,30 do 19,000 sati.