SAOPCENJAfin1

 

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u cijeloj Evropi i koji je validan kao i policijski izvještaj, odnosno zapisnik o uviđaju, u slučaju saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

Evropski izvještaj se primjenjuje u slučaju nastanka manje materijalne štete, gdje su učesnici saobraćajne nezgode saglasni o odgovornosti za nastanak iste. U takvim slučajevima, učesnici nezgode su dužni da o tome odmah obavijeste policiju, uklone vozila sa kolovoza, te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja koji se inače, uz važeću policu osiguranja, može preuzeti u osiguravajućim društvima. Nakon što je obaviještena nadležna policijska stanica da se dogodila saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom i da su učesnici nezgode saglasni o popunjavanju izvještaja, policijski službenici nisu dužni izlaziti na mjesto saobraćajne nezgode, niti su dužni sačinjavati zapisnik o izvršenom uviđaju.   

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u kontekstu primjene člana 158. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH koji i definiše primjenu ovog izvještaja, potupaju u skladu sa istim već duži vremenski period i upućuju učesnike nezgode na opisanu proceduru, kada su ispunjeni zakonski uslovi za primjenu iste.

Ovakvim pristupom i načinom postupanja je znatno olakšana i ubrzana procedura za učesnike u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastupila manja materijalna šteta, što je svakako dovoljan razlog da sugerišemo svim vozačima da se upoznaju sa opisanim procedurama i postupaju u skladu sa istim.

                                                                                                                                  Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje

 

Arhiva saopštenja

Jun 2020
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5