SAOPCENJAfin1

Danas, 15.10.2019. godine, u službenoj posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je boravio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH NJ.E. Eric Nelson, gdje je održao sastanak sa policijskim komesarom Šut Semirom.

Komesar Šut je izrazio dobrodošlicu ambasadoru Nelsonu, te se zahvalio na podršci koju Sjedinjene Američke Države tokom proteklih godina pružaju na jačanju i profesionalizaciji policijskih struktura u Bosni i Hercegovini.

DSC 11191 22

DSC 11192 105

DSC 11192 111

U uvodnom dijelu sastanka je razgovarano o aktivnostima i modalitetima rada policije u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i projektima koji su sprovedeni i realizovani pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i posredstvom organizacija u okviru Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH (ICITAP, INL). Tačnije, radi se o projektima Mentorskog programa, Kontrole mase, kampanjama na temu borbe protiv korupcije i nasilja u porodici, kao i drugim donatorskim programima realizovanim pod pokroviteljstvom Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koji su generalno imali za cilj edukaciju i opremanje policijskih službenika u navedenim oblastima. Razgovarano je i o edukaciji policijskih službenika sa ciljem što bolje i efikasnije borbe protiv nasilja u porodici.

DSC 11192 85

DSC 11192 117 

U nastavku sastanka je razgovarano o potrebi pune implementacije Zakona o unutrašnjim poslovama Zeničko-dobojskog kantona, koji jasno osigurava operativnu i budžetsku samostalnost Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Takođe je istaknuta  važnost eliminacije neprimjerenog političkog uticaja na rad policije.

Ova posjeta Ambasadora Nelsona predstavlja svojevrsnu podršku Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i policijskom komesaru Šut Semiru za njihove napore na unapređenju stanja sigurnosti, što je važna pretpostavka za razvoj i stabilnost demokratskog društva.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje