SAOPCENJAfin1

Danas 17.10.2019. godine ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gospodin Dario Pekić  u pratnji  policijskog komesara gospodina Semira  Šuta, obišao je Policijsku upravu Olovo i Policijsku stanicu Vareš.

DSC 0022

DSC 0023

Načelnik Policijske uprave Olovo gospodin Meho Bajrić informisao je ministra Ministarstva i policijskog komesara o stanju  bezbjednosti na području koje pokriva Policijska uprava Olova sa Policijskim stanicama Olovo i Vareš. Stanje bezbjednosti je na zadovoljavajućem nivou, a cilj posjete i pregled stanja  materijalno tehničkih sredstava sa kojima raspolažu policijski službenici, državani službenici i namještenici, kao i uslova u kojim uposlenici rade. Naglasak je stavljen na kontinuiranu edukaciju uposlenih u Policijskoj upravi Olovo i Policijskim stanicama Olovo i Vareš, te na podizanje na viši nivo saradnje policijskih službenika sa građanima, a radi obezbjeđenja još sigurnijeg okruženja u kojem građani žive na području koje pokrivaju ove dvije organizacione jedinice Ministarstva.

Odsjek za odnose sa javnošću

Kabinet ministra