SAOPCENJAfin1

Danas je u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZE-DO kantona  upriličen radni sastanak ministra gospodina Daria Pekić sa saradnicima i predstavnicima  Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika i Sindikata policije  MUP-a ZE-DO.

DSC 0004

DSC 0004

U radnom dijelu sastanka predstavnici oba Sindikata MUP-a ZE-DO kantona su izrazila zahvalnost ministru Minstarstva na prijemu, te su ga informisali o problemima sa kojima se susreću u radu, u nadi da će u zajedničkom radu sa ministrom gospodinom Dariom Pekić, doći do pozitivnog  rješavanja problema. Predstavnici obe sindikalne organizacije dogovorili su novi sastanka sa ministrom Ministarstva u narednim danima, gdje će konkretizovati određene zahtjeve, te iznijeti svoje stavove po tim pitanjima.

Odsjek za odnose sa javnošću

Kabinet ministra