SAOPCENJAfin1

Po pozivu Federalnog ministra unutrašnjih poslova gospodina Aljoše Čampare  danas je ministar  Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona gospodin Dario Pekić prisustvovao radnom sastanku sa svim kantonalnim ministrima Ministarstava unutrašnjh poslova , a čija je tema izrada Zakona o javnom okupljanju. Pošto je pomenuti Zakon došao u završnu fazu, ministar MUP-a ZE-DO kantona  je iznio  prijedloge i sugestije koje su predstavnici OSCE i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova prihvatili i ugradili u prednacrt Zakona. U narednom periodu slijede procedure usaglašavanja i donošenja konačne verzije Zakona o javnom okupljanju. 

 

Kabinet ministra