SAOPCENJAfin1

Danas, 03.04.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, policijski komesar Semir Šut je učestvovao u video konferenciji koju je organizovao i održao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić sa direktorima policijskih agencija na državnom i entitetskom nivou, Policije Brčko distrikta BiH i policijskim komesarima uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, na kojoj je razgovarano o postupanju policijskih struktura u kontekstu novonastale krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, kao i postupanju u vezi sa kretanjem i kontrolom migranata.

U ovoj konferenciji akcenat je stavljen na aktuelno stanje u smislu postupanja i djelovanja policijskih struktura na kontroli naloženih mjera, te predlaganje određenih rješenja u oblastima i pitanjima gdje su uočene poteškoće u postupanju i primjeni policijskih ovlaštenja.

U svom dijelu izlaganja, komesar Šut je dao kraći osvrt na trenutno stanje na području Zeničko-dobojskog kantona, u kontekstu kontrole sprovođenja naloženih naredbi i mjera koje su na snazi, prvenstveno kada je u pitanju kontrola lica kojim je izrečena mjera obavezne samoizolacije, zatim kontrola poštivanja zabrane kretanja za lica mlađa od 18 godina i starija od 65 godina, kao i poštivanja naredbe o zabrani kretanja svih građana u periodu od 20,00 sati do 05,00 sati. Za poduzimanje naznačenih aktivnosti, kako je zaključio komesar Šut, angažovane su sve raspoložive policijske snage Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koje paralelno sa navedenim aktivnostima uspješno poduzimaju i redovne poslove i zadatke iz svoje nadležnosti na zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana.

                                                                                                                             Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje

         

Arhiva saopštenja

Maj 2021
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6