SAOPCENJAfin1

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Z E N I C A

UPRAVA POLICIJE

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE

JAVNOG OGLAŠAVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Broj: 08-02-30-2-2424-4/20

Datum: 01. 12. 2020. godine

Na osnovu odredbe člana 49. stav (3) tačka g) Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14 i 2/18) i člana 20. stav (1) tačka g) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/19), u postupku po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona objavljenom dana 13. 10. 2020. godine u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje", Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje, o b j a v lj uj e:

LISTU KANDIDATA ISKLJUČENIH IZ PROCESA ODABIRA

Iz procesa odabira zbog neblagovremenih prijava, nepotpune dokumentacije, neispunjavanja uslova iz javnog oglasa ili zbog nepopunjenog prijavnog obrasca isključuju se sljedeći kandidati:

I - ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

 

Red  br.

Prezime i ime kandidata

čin

Razlog za isključenje

 

1.       

AHMIĆ ASIM

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

 

2.       

ALIĆ EMIN

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

 

3.       

ALIČKOVIĆ ILDA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

 

4.       

BABIĆ ERNAD

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

 

5.       

BAJRIĆ SELVEDIN

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

 

6.       

BAVRK SAMIRA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

 

7.       

BEGOVIĆ SAMIR

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

8.        

BOTIĆ ELMA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije ovjerena fotokopija diplome

9.        

BUŽO KENAN

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

10.     

ČANKUŠIĆ ADI

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

11.     

ČORBO FARUK

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

12.     

ČURIĆ SUAD

MI

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da je vozačka dozvola poništena i nevažeća

13.     

DELIĆ AMAR

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nedostaje uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih

14.     

HADROVIĆ ADISA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je starija od 35 godina

15.     

HERCO AMEL

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

16.     

HODŽIĆ DŽENETA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

17.     

HODŽIĆ HALIM

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

18.     

IBRAHIMBEGOVIĆ-ČAMDŽIĆ NUDŽEJMA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je starija od 35 godina

19.     

JAKŠIĆ TAMARA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

20.     

JURKIĆ MARIJANA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

21.     

KAMENJAŠ AMELA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je starija od 35 godina

22.     

KELEŠTURA NEDIM

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

23.     

KOZAR IZET

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

24.     

LATINOVIĆ BRANISLAV

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i nije nostrificirana diploma 

25.     

LATINOVIĆ BRANISLAV

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i nije nostrificirana diploma 

26.     

MAČAK ELDAR

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nema diplomu o završenom studiju

27.     

MAČKOVIĆ LEJLA

MI

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da je vozačka dozvola poništena i nevažeća

28.     

MUFLIZOVIĆ ALDIN

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

29.     

MUJKANOVIĆ AMEL

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

30.     

MUMINOVIĆ HUSEIN

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

31.     

MURATOVIĆ ENIS

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 35 godina

32.     

MURATOVIĆ NERMINA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

33.     

MUSA AMELA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i posebni uslov da nema vozačku dozvolu.

34.     

MUŠIJA MITHAT

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 35 godina

35.     

PAČARIZ ELMA

MI

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da je vozačka dozvola istekla 11. 5. 2019. godine

36.     

PINIĆ ALEKSANDRA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

37.     

PLIVČIĆ SONJA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nema diplomu o završenom studiju

38.     

PLJAKIĆ ILHAD

MI

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da imenovani ne posjeduje BH vozačku dozvolu (u prijavnom obracu naveden broj inostrane vozačke dozvole)

39.     

ŠABANIJA ILHANA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i posebni uslov da nema vozačku dozvolu.

40.     

SARAČ LEJLA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nema diplomu o završenom studiju i nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

41.     

ŠEČO NERMIN

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

42.     

SIMOVIĆ BOJAN

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nisu dostavljene ovjerene izjave

43.     

ŠIŠMAN ZERINA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

44.     

TUKA MELISA

MI

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

         

II - ZA ČIN POLICAJAC:

Red  br.

Prezime i ime kandidata

čin

Razlog za isključenje

1.       

AGIČIĆ JASMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

2.       

ALIĆ ALMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

3.       

ALIĆ EMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i nedostaje diploma za srednju školu

4.       

ALIŠIĆ HANAN

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

5.       

ALISPAHIĆ AMAR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

6.       

ALISPAHIĆ KENAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

7.       

ALISPAHIĆ SELMA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nedostaje uvjerenje o državljanstvu

8.       

ARTUKOVIĆ ESADA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

9.       

BABIĆ BENAMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

10.    

BABIĆ ERNAD

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

11.    

BAJRIĆ ANEL

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

12.    

BAJRIĆ ERMAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

13.    

BAJRIĆ SELVEDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i da nije dostavljena diploma srednje škole 

14.    

BANOŽA ANTONIJA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

15.    

BARUČIJA AHMET

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

16.    

BARUČIJA ALMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina i nije potpisana izjava član IX  Ustava BiH

17.    

BARUČIJA SUAD

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

18.    

BAŠIĆ (ADEM) KENAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

19.    

BAŠIĆ BELMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

20.    

BEČIĆ ABDEL

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

21.    

BEČIĆ SAMRA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije ovjerena fotokopija diplome

22.    

BEDAK ISMET

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

23.    

BEGIĆ AJLA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nedostaje izjava po članu IX 1. Ustava BIH

24.    

BEŠIREVIĆ DAMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

25.    

BEŠIREVIĆ ZANINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

26.    

BJELIĆ ADIN

P

Ne ispunjava opće uslove što se ogleda u tome da je dostavljen samo prijavni obrazac bez dokumentacije

27.    

BLITOVIĆ ELDAR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nedostaju ovjerene izjave

28.    

BRKIĆ (HIKMET) HAMZA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nedostaje izjava po članu IX 1. Ustava BIH

29.    

BRKIĆ ERVIN

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

30.    

BRKIĆ ZIHNIJA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

31.    

BUČUK SALIH

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

32.    

BUČUK SALIH

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

33.    

BUDIMIR NIKOLINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

34.    

BUZA TUFO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

35.    

ČAJLAKOVIĆ SENAHID

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nema uvjerenje o državljanstvu

36.    

ČANKUŠIĆ ADI

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

37.    

CIKOTIĆ ERNEST

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

38.    

ČIŠIJA ADMIR

P

Ne ispunjava opće uslove što se ogleda u tome da je dostavljen samo prijavni obrazac bez dokumentacije

39.    

ČOLIĆ EMIR

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

40.    

ĆORIĆ ADELISA

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

41.    

ĐANANOVIĆ AHMED

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

42.    

DEDIĆ NEDIM

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

43.    

DELIĆ ELDAR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

44.    

DELIĆ MUJAGA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

45.    

DELIĆ NAIDA

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu i nisu potpisane izjave

46.    

DERLIĆ MUHAMED

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

47.    

DERVIĆ MERIMA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

48.    

DERVIŠBEGOVIĆ DŽENITA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nema uvjerenje o državljanstvu

49.    

DIŠALARI EJMAN

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

50.    

DIZDAR SELMA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

51.    

DIZDAR VILDANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

52.    

DOLJANČIĆ ALMA

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

53.    

ĐUBO DŽENITA

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

54.    

DUNĐER VALENTINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

55.    

DURAK NEJRA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

56.    

DŽINO AJLA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

57.    

FILAN MUATEZ

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da ima najmanje IV stepen stručne spreme  (završena trogodišnja škola)

58.    

GADŽUN KENAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

59.    

GANJGO NUSMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

60.    

HABEŠ MALIK

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

61.    

HADŽAN RABIJA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

62.    

HADŽIĆ EMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

63.    

HADŽIĆ SAMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

64.    

HAJDAREVIĆ ADNAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

65.    

HALAČ ERMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

66.    

HALILOVIĆ (VEHBIJA) ARMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

67.    

HALILOVIĆ ALMA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

68.    

HALILOVIĆ NERMANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

69.    

HALILOVIĆ SAFIJA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

70.    

HALVEDŽIĆ EDVIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

71.    

HARDAUŠ BEĆIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

72.    

HECO SENEDINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

73.    

HERCO MUHAMED

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

74.    

HIMZIĆ KENAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

75.    

HODŽIĆ (EDBER) KENAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije ovjerena fotokopija diplome

76.    

HODŽIĆ NASIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

77.    

HOJKURIĆ FERID

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

78.    

HRNJIĆ ALMINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i  nije ovjerena fotokopija diplome

79.    

HRUSTIĆ ADIL

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nema izvod iz matične knjige rođenih

80.    

HUZBAŠIĆ ALMIR

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da je vozačka dozvola poništena i nevažeća

81.    

IBRELJIĆ AMILA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je uvjerenje o državljanstvu starije od 3 mjeseca i nema izjavu po članu IX 1. Ustava BiH

82.    

IBRIŠIMOVIĆ NEDIM

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

83.    

IMAMOVIĆ BENJAMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

84.    

IMAMOVIĆ LEJLA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

85.    

IMŠIROVIĆ MIRZA

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

86.    

ISAKOVIĆ FAHRIJA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

87.    

ISIĆ AMMAR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

88.    

JOLDIĆ ELMEDINA

P

Ne ispunjava opće uslove što se ogleda u tome da je dostavljen samo prijavni obrazac bez dokumentacije

89.    

JONJIĆ ŽARKO

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

90.    

JURKIĆ MARIJANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

91.    

JUSIĆ SEMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

92.    

JUSUPOVIĆ ENVER

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

93.    

KABLINOVIĆ DENI

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

94.    

KADIĆ AMILA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

95.    

KAMENJAŠ EMINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je uvjerenje o državljanstvu starije od 3 mjeseca

96.    

KARAJBIĆ AJDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

97.    

KASELJ MARINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

98.    

KAZIJA AHMED

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nema uvjerenje o državljanstvu

99.    

KIBRIĆ ANEL

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

100.     

KIŠIĆ SADIN

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

101.     

KLJAJIĆ AHMET

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

102.     

KONDŽIĆ SAMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

103.     

KOZAR IZET

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

104.     

KREHIĆ HALID

P

Ne ispunjava opće uslove što se ogleda u tome da je dostavljen samo prijavni obrazac bez dokumentacije

105.     

KREZIĆ IVANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

106.     

KUBUR ADMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

107.     

LAČIĆ ADELISA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i  nema izjavu za član IX 1. Ustava BiH

108.     

LAZIĆ MILOŠ

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

109.     

LOPO KEMAL

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

110.     

MAHMUTOVIĆ DAJANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

111.     

MAKSIMOVIĆ MILOŠ

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

112.     

MANDŽUKA ESAD

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

113.     

MAŠIĆ NIRHAD

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

114.     

MATIJEVIĆ DARKO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

115.     

MEHIĆ DINO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

116.     

MEMIĆ SEMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

117.     

MERDIĆ AJDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

118.     

MITROVIĆ DRAGANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

119.     

MUFLIZOVIĆ EMSAD

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

120.     

MUJAGIĆ AJDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

121.     

MUJIĆ JUSUF

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina i izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

122.     

MUJKIĆ KENAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

123.     

MULIĆ SAMED

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

124.     

MUMINOVIĆ BELMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

125.     

MUMINOVIĆ HUSEIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

126.     

MURAČEVIĆ SUMEDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

127.     

MUSA AMELA

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

128.     

MUSIĆ EDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

129.     

NIKOLIĆ MARKO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

130.     

NJEGOVIĆ SALEM

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

131.     

NOVALIĆ ĐEJLANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

132.     

NUMANOVIĆ DŽENAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da ima najmanje IV stepen stručne spreme  (završena trogodišnja škola)

133.     

OKANOVIĆ HAMZA

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

134.     

OKANOVIĆ MUHAMED

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da ima najmanje IV stepen stručne spreme  (završena trogodišnja škola)

135.     

OMANOVIĆ ENES

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

136.     

OMEROVIĆ AMINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

137.     

OMIĆ AJDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

138.     

ORUČ ENA

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da je izvršenim provjerama utvrđeno da je vozačka dozvola poništena i nevažeća

139.     

PAŠALIĆ EMINA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

140.     

PAŠIĆ ERMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

141.     

PATKOVIĆ HARIS

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

142.     

PEPELAR BAKIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

143.     

PERVAN IBRO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

144.     

PINIĆ ALEKSANDRA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

145.     

PIRO DŽEJLANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije ovjerena fotokopija diplome i nema izjavu po članu IX 1. Ustava BiH

146.     

PIVIĆ AHMEDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

147.     

PLANČIĆ ĆERIMA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

148.     

PLJAKIĆ ILHAD

P

Ne ispunjava posebni uslov koji se ogleda u tome da imenovani ne posjeduje BH vozačku dozvolu (u prijavnom obracu naveden broj inostrane vozačke dozvole)

149.     

PODOJAK OMER

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

150.     

POLJO AMAR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

151.     

PORČA AJLA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

152.     

PRKIĆ GABRIJELA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

153.     

PROSJANOVIĆ NEDIM

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

154.     

RAMIĆ ELMA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

155.     

RIĐIĆ MEVLA

P

Ne ispunjava opći i posebni uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i da je izvršenim provjerama utvrđeno da ne posjeduje vozačku dozvolu

156.     

RIĐIĆ SPAHO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

157.     

RIZVIĆ AJLA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

158.     

RUVIĆ AMAR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

159.     

ŠABANOVIĆ ALDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

160.     

ŠABANOVIĆ AMAR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

161.     

ŠAHDAN BELMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

162.     

SALČINOVIĆ NERMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

163.     

SARAJLIĆ REDŽO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

164.     

ŠARIĆ HASAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

165.     

SAVIĆ ANDREJ

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

166.     

ŠEHIĆ VAHIDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

167.     

SELIMOVIĆ ABDEL

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

168.     

ŠEPIĆ AJLA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

169.     

ŠIJERKIĆ ZEHRA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je starija od 27 godina

170.     

ŠIMIĆ DAJANA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

171.     

SINANOVIĆ BLITOVIĆ NEJRA

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nisu dostavljene ovjerene izjave

172.     

SINANOVIĆ ELDAR

P

Ne ispunjava opće uslove što se ogleda u tome da je dostavljen samo prijavni obrazac bez dokumentacije

173.     

ŠIŠIĆ ELDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

174.     

ŠIŠMAN ARMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

175.     

SIVAC KENAN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

176.     

SMAJUKOVIĆ ADIL

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

177.     

SOLO SALEM

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

178.     

ŠOŠIĆ MARKO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

179.     

SPAHIĆ HARIS

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

180.     

SPAHIĆ MUHAMED

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

181.     

ŠUMARIĆ SAMIR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

182.     

ŠUT ELDAR

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

183.     

TALIĆ AJDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nema ovjerenu izjavu da nije otpušten sa bilo koje pozicije u ogranima državne uprave, institucija sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije

184.     

TOPALOVIĆ HARIS

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da nije dostavljena diploma srednje škole

185.     

TRAKO ARMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

186.     

TRGO NEJRA

P

Ne ispunjava opći i posebni uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini" i da nema vozačku dozvolu

187.     

VUKELJIĆ SIMO

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

188.     

ZATAGIĆ HAZIM

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

189.     

ZEC ARMIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je stariji od 27 godina

190.     

ZUKIĆ ELDIN

P

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

III - KANDIDATI  KOJI U PRIJAVNOM OBRASCU NISU NAVELI SVE TRAŽENE PODATKE

Red  br.

Prezime i ime kandidata

čin

Razlog za isključenje

1.       

ABDELAZIZ AHMED HASSAN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

2.       

AHMETSPAHIĆ BELMIN

 

Nepopunjen prijavni obrazac nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

3.       

BABIĆ HARUN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

4.       

BAVRK SAMIRA

 

Nedostaje prijavni obrazac i nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

5.       

BEŠIĆ SENAD

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

6.       

BOBARIĆ SELMA

 

Ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

7.       

BRDAREVIĆ DARIO

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

i nisu potpisane izjave

8.       

BULJETOVIĆ SAMIN

 

Nedostaje prijavni obrazac

9.       

BULUT SENAHID

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

10.    

DEDIĆ (ARNES) ARMIN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

11.    

DELIĆ (ALMIR) AMER

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

12.    

DIDIĆ ADNAN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

 i uvjerenje o državljanstvu starije od 3 mjeseca

13.    

DIZDAR EMINA

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

14.    

DIZDAREVIĆ AMNA

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

15.    

ĐOGIĆ HARUN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

16.    

DRAGUNIĆ TARIK

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

17.    

DROZAK AMAR

 

Nedostaje prijavni obrazac

18.    

DUDIĆ IRMA

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

19.    

ESKIĆ SEMIR

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

20.    

FEJZIĆ ADNAN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

21.    

GENJAC EMRAH

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci i ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

22.    

GURDIĆ HARIS

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

23.    

HASANBAŠIĆ AMINA

 

Nedostaje prijavni obrazac

24.    

HELVIDA SAMIR

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci i ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

25.    

HINOVIĆ DINO

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

26.    

JUGIĆ ALEN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

27.    

KADIĆ ELVIS

 

Nedostaje prijavni obrazac i ne ispunjava opći uslov koji se ogleda u tome da je nepotpuna izjava kandidata - ne sadrži dio teksta "ili vojne službe u Bosni i Hercegovini"

28.    

KADUŠIĆ ZENAIDA

 

Nedostaje prijavni obrazac

29.    

KAJEVIĆ VELID

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

30.    

KALDŽIJA ZEJD

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

31.    

KASUMOVIĆ AJLA

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

32.    

KURIĆ BELMIN

 

Nedostaje prijavni obrazac

33.    

LANDŽO ILHANA

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

34.    

LUKOVIĆ AJDIN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

35.    

MAHMIĆ SELVER

 

Nedostaje prijavni obrazac

36.    

MEJRIĆ NEDIM

 

Nedostaje prijavni obrazac

37.    

MUHIĆ EDIS

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

38.    

MUJANOVIĆ ENEZ

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

39.    

MURATOVIĆ ALMIN

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

40.    

OPERTA ELMA

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

41.    

PILJUG SEMIN

 

Nedostaje prijavni obrazac i fotokopija diplome nije ovjerena

42.    

SALETOVIĆ ALMIR

 

Nedostaje prijavni obrazac

43.    

SHALIL MUHAMMED

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

44.    

SKOMORAC OMER

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

45.    

ŠKULJ ARMIN

 

Nedostaje prijavni obrazac

46.    

SMAJIĆ ADNA

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

47.    

SUBAŠA MINELA

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

48.    

TALIĆ ENES

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

49.    

TUTIĆ DINO

 

U prijavnom obrascu nisu navedeni svi traženi podaci

50.    

TUTNJIĆ HUSEIN

 

Nedostaje prijavni obrazac

IV - KANDIDATI ČIJE PRIJAVE SU NEBLAGOVREMENE

Red  br.

Prezime i ime kandidata

čin

Razlog za isključenje

1.       

ĆERIM AMER

 

Neblagovremena

2.       

DELIĆ NUSRET

 

Neblagovremena

3.       

GRAČIĆ HARIS

 

Neblagovremena

4.       

GURDIĆ TRGO BELMIN

 

Neblagovremena

5.       

HASANSPAHIĆ ARMIN

 

Neblagovremena

6.       

JAŠAREVIĆ ELVIRA

 

Neblagovremena

7.       

RAHMANOVIĆ SANIN

 

Neblagovremena

8.       

BEHLULOVIĆ ELMIR

 

Neblagovremena

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove liste nije predviđena posebna žalba. Pravo žalbe kandidati će ostvariti nakon objavljivanja listi iz člana 49. stav (3) tačke h) i i) i člana 52. stav (2) u skladu sa članom 53. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14 i 2/18).

 

DOSTAVLJENO:                                                                 PREDSJEDNIK KOMISIJE

1 x Oglasna ploča Uprave policije                                                     Glavni inspektor

1 x web MUP ZDK                                                                            Adis Imamović

1 x a/a

                      

Arhiva saopštenja

Maj 2021
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6