SAOPCENJAfin1

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Z E N I C A
UPRAVA POLICIJE
KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE
JAVNOG OGLAŠAVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Broj: 08-02-30-2-2424-15/20

Datum: 30. 12. 2020. godine

Na osnovu odredbe člana 49. stav (3) tačka g) Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14 i 2/18) i člana 20. stav (1) tačka g) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/19), u postupku po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona objavljenom dana 13. 10. 2020. godine u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje", Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje, obavještava kandidate o sljedećem:

OBAVJEŠTENJE
kandidatima koji će pristupiti testiranju fizičke sposobnosti (motoričkih sposobnosti)

Kandidati koji su ispunili sve uslove tražene Javnim oglasom i koji su prihvaćeni za dalju proceduru odabira i nalaze se na Listi kandidata koji su ispunili uslove ocjene morfološkog statusa objavljenoj dana 24.12.2020. godine, obavezni su pristupiti dijelu testa fizičke sposobnosti (motoričkih sposobnosti).

Testiranje fizičke sposobnosti (motoričkih sposobnosti) će se obaviti u Zenici na Atletskom stadionu Kamberovića polje na adresi: Kamberovića polje (kod hotela "Zenica") gdje se kandidati trebaju javiti prema rasporedu utvrđenom ovim obavještenjem.

Kandidati koji će pristupiti testu fizičkih sposobnosti (motoričkih sposobnosti)  dužni su sa sobom ponijeti identifikacioni dokument, dodijeljenu šifru i doći u sportskoj opremi ili ponijeti sportsku opremu.

Testiranje motoričkih sposobnosti provodit će se prema standardima fizičke sposobnosti koji su propisani Kriterijima iz člana 14. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/19).

Svi kandidati su dužni da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera i uputa službenih lica prilikom ulaska i boravka u službenim prostorijama. 

RASPORED TESTIRANJA KANDIDATA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR:
- dana 11. 01. 2021. godine (ponedjeljak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 18-254,
-dana 11.01. 2021. godine (ponedjeljak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 270-512,
- dana 12. 01. 2021. godine (utorak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 513-695,
- dana 12. 01. 2021. godine (utorak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 698-905,
- dana 13. 01. 2021. godine (srijeda) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 906-1038,
- dana 13. 01. 2021. godine (srijeda) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 1043-1206,
- dana 14. 01. 2021. godine (četvrtak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 1209-1359,
- dana 14. 01. 2021. godine (četvrtak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 1364-1495,
RASPORED TESTIRANJA KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC:
- dana 15. 01. 2021. godine (petak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 09-91,
- dana 15. 01. 2021. godine (petak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 94-163,
-dana 18.01. 2021. godine (ponedjeljak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 164-220,
-dana 18.01. 2021. godine (ponedjeljak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 223-288,
- dana 19. 01. 2021. godine (utorak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 292-351,
- dana 19. 01. 2021. godine (utorak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 356-417,
- dana 20. 01. 2021. godine (srijeda) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 419-514,
- dana 20. 01. 2021. godine (srijeda) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 515-594,
- dana 21. 01. 2021. godine (četvrtak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 595-686,
- dana 21. 01. 2021. godine (četvrtak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 688-773,
- dana 22. 01. 2021. godine (petak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 777-851,
- dana 22. 01. 2021. godine (petak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 852-931,
-dana 25.01.2021. godine(ponedjeljak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 932-1028,
-dana 25.01.2021.godine(ponedjeljak)počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 1035-1099,
- dana 26. 01. 2021. godine (utorak) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 1101-1190,
- dana 26. 01. 2021. godine (utorak) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 1195-1280,
- dana 27. 01. 2021. godine (srijeda) počev od 08:30 sati kandidati sa šiframa od 1285-1380,
- dana 27. 01. 2021. godine (srijeda) počev od 12:30 sati kandidati sa šiframa od 1385-1494,

Kandidati koji u zakazano vrijeme ne pristupe testu fizičke sposobnosti (motoričkih sposobnosti) prema naprijed utvrđenom rasporedu (kašnjenje) bit će isključeni iz daljeg procesa odabira.

Izuzetno kandidati koji u naprijed određenom terminu ne budu mogli pristupiti testiranju iz razloga zdravstvene spriječenosti vezano za COVID-19, mogu pristupiti testiranju u terminima do 27. 01. 2021. godine do 12:30 sati, uz predočenje ljekarskog uvjerenja ili rješenja o izolaciji.

NAPOMENA: Ukoliko dođe do eventualnih promjena termina rasporeda testiranja (vremenske prilike, epidemiološka situacija i dr.), kandidati će biti blagovremeno obaviješteni putem Oglasne ploče Uprave policije MUP-a ZDK i web stranice MUP-a ZDK.

    PREDSJEDNIK KOMISIJE

    Glavni inspektor

 MUP ZDK  Adis Imamović

                    

Arhiva saopštenja

Decembar 2021
Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2