SAOPCENJAfin1

Dana 20.05.2021. godine, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Dario Pekić uručio je Javnoj ustanovi „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“, na trajno korištenje, jedno putničko motorno vozilo. Vozilo je, u sjedištu Ministarstva, u ime Centra, preuzeo Nurđehan Šahinović, direktor ove institucije. Prilikom primopredaje doniranog vozila, konstatirano je da će ono uposlenicima Centra u velikoj mjeri olakšati rad sa korisnicima njihovih usluga, tim prije što oni dolaze iz svih općina na području Zeničko-dobojskog kantona.

 1 2 

Inače, ciljevi i zadaci Javne ustanove „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“ su rano podsticanje razvoja i rana intervencija za djecu sa posebnim potrebama predškolskog uzrasta, odgojno-obrazovni rad sa djecom i odraslim osobama s ciljem izgradnje ličnog identiteta, socijalne integracije, izgradnje kompetencija od životnog značaja, pripreme za život u skladu sa prilagođenim individualnim planom i programom, habilitacija i rehabilitacija te podsticaj djece i mladih osoba sa posebnim potrebama kroz  individualne i grupne rehabilitacijske i podsticajne mjere, dnevno zbrinjavanje djece i odraslih osoba s posebnim potrebama, radno osposobljavanje i rehabilitacije odraslih osoba  s posebnim potrebama, te program podrške porodicama kroz neposredni savjetodavni i edukacijski stručni rad.

3

Danas Javna ustanova „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“ broji gotovo 300 korisnika sa područja svih općina Zeničko-dobojskog kantona. Donirano vozilo će rukovodstvu i uposlenicima Centra pomoći da svojim maksimalnim trudom, stručnošću i zalaganjem, čuvajući integritet i ljudsko dostojanstvo svakog pojedinca, ostvare svoju viziju i dostignu dovoljan stepen socijalne pravde i život dostojan čovjeka za sve osobe na području njihovog djelovanja.