SAOPCENJAfin1

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u proteklom periodu, pod nadzorom i u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, u okviru operativne akcije kodnog naziva "MREŽA IV",  poduzimali operativno-taktičke i istražne mjere i radnje, usmjerene na lišenje slobode i procesuiranje lica koja se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH i "Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija" iz člana 371. Krivičnog zakona Federacije BiH.

U nastavku ove operativne akcije, danas, 17.06.2021. godine, u ranim jutarnjim satima, od strane policijskih timova započeti su istovremeni pretresi na trideset dvije lokacije u Zenici, dvije lokacije u Sarajevu i devet lokacija na području Srednjobosanskog kantona. 

Aktivnosti u okviru akcije "MREŽA IV" se poduzimaju u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te se postupa po naredbama Općinskog suda u Zenici, a današnje aktivnosti se provode u saradnji sa Federalnom upravom policije i Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Pretresi objekata i lica na navedenim lokacijama su vršeni s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku, kao i lociranja i lišenja slobode lica koja su meta akcije, a koja se sumnjiče za izvršenje navedenih krivičnih djela. Nadalje, tokom provođenja operativne akcije "MREŽA IV", zadokumentovan je i dostavljen Tužilaštvu izvještaj protiv pedeset šest lica zbog počinjenih krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, te su zadokumentovane krivično-pravne radnje za koja se ista sumnjiče i za koje su prikupljeni dokazi tokom ove višemjesečne istrage.

Prema operativnim saznanjima, prikupljenim tokom zavedene akcije, lica koja su meta ove akcije su u periodu od juna 2020. godine do juna 2021. godine, na području Zeničko-dobojskog kantona, u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi nabavljala, prometovala i vršila prodaju opojnih droga krajnjim konzumentima.

Na lokacijama na kojim su vršeni pretresi 30 lica je stavljeno pod kontrolu i lišeno slobode, dok se za 2 lica traga i radi se na njihovom lociranju a radi se o licima: Ć.K., rođen 1997. godine, i S.S., rođen 1979. godine, oba lica iz Zenice.

U današnjoj akciji lišeni su slobode:

 • A.S, rođen 1972. godine, iz Sarajeva,
 • Š.J., rođen 1985. godine, iz Zenice,
 • F.A., rođen 1997. godine, iz Zenice,
 • K.B., rođen 1995. godine, iz Zenice,
 • S.Z., rođena 1996. godine, iz Zenice,
 • M.A,  rođen 1988. godine, iz Zenice,  
 • M.M., rođen 1994. godine, iz Zenice,
 • M.Š., rođen 1990. godine, iz Zenice,
 • O.F., rođen 1976. godine, iz Zenice,
 • V.M., rođen 1990. godine, iz Zenice,  
 • M.H., rođen 1988. godine, iz Zenice,
 • K.B., rođena 1989. godine, iz Zenice,
 • M.S., rođen 1970. godine, iz Zenice,
 • B.B., rođen 1998. godine., iz Zenice,
 • S.D., rođen 1987. godine, iz Zenice,
 • S.E., rođena 1991. godine, iz Zenice,
 • M.D., rođen 1996. godine, iz Zenice,
 • Š.A., rođen 1989. godine, iz Zenice,
 • B.N., rođena 1995. godine, iz Zenice,
 • A.S., rođen 1978. godine, iz Zenice,
 • T.E., rođena 1980. godine, iz Zenice,
 • T.E., rođen 1975. godine, iz Zenice,
 • O.E., rođen 1975. godine, iz Zenice,
 • J.S., rođen 1983. godine, iz Zenice,
 • H.A., rođen 1990. godine, iz Zenice,
 • D.D., rođen 1984. godine, iz Zenice,
 • S.S., rođen 1985. godine, iz Travnika,
 • Z.E., rođen 1985. godine, iz Viteza,
 • S.A., rođen 1989. godine, iz Travnika i
 • H.T., rođena 1996. godine, iz Travnika. 

U okviru ove operativne akcije, značajna podrška i pomoć je pružena od strane Federalne uprave policije, čiji su specijalistički timovi bili diretno uključeni u vršenje pretresa, a ostvarena je i odlična saradnja sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, koja je rezultirala zapljenom značajnih količina opojne droge u okviru zavedene akcije.

U toku je sprovođenje lica lišenih slobode u službene prostorije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gdje će nad istim biti zavedena kriminalistička obrada, nakon čega će, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, biti predata na nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

 

Izvršenim pretresima pronađena je i oduzeta određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, upakovane i pripremljene za uličnu prodaju, koja će biti predmet potrebnih vještačenja i mjerenja, veći broj mobilnih telefonskih aparata, digitalne vage za precizna mjerenja, kao i drugi nedozvoljeni predmeti koji će biti korišteni kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

Danas, sa početkom u 14,00 sati, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona održana je press konferencija na kojoj su o značaju i obimu akcije, postignutim rezultatima, kao i saradnji ostvarenoj između policijskih agencija, govorili zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman, policijski komesar Semir Šut, tužilac Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Adis Husić i načelnik Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje