SAOPCENJAfin1

U povodu odluke Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini o suspenziji Memoranduma o razumijevanju koji su Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Vlada Zeničko-dobojskog kantona potpisle 10. marta 2021. godine, Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je izjavio:

2 slika

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je čvrsto posvećeno borbi protiv svih vidova kriminaliteta, pa samim tim i borbi protiv onih ponašanja koja imaju obilježja korupcije. U vezi s ovim, izuzetno cijenimo napore međunarodne zajednice, prije svega Ureda Visokog predstavnika i Ambasade Sjedinjenih Američkih država, koje poduzimaju kako bi stepen korupcije u bosanskohercegovačkom društvu bio sveden na što je moguće manju mjeru. Odluka Ambasade Sjedinjenih Američkih država da suspenduju Memorandum o razumijevanju, potpisan sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona u martu ove godine, po našem mišljenju, nije akt kojim Sjedinjene Američke Države prekidaju saradnju sa Zeničko-dobojskim kantonom i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Smatramo da donošenjem ove odluke naša međusobna dobra saradnja nije narušena, tim prije što se odluka odnosi samo na jedan njen segment ito savjetodavni. Mi ćemo i dalje graditi dobre odnose sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država kojoj smo zahvalni za svu dosadašnju pomoć pruženu kako Bosni i Hercegovini tako i Zeničko-dobojskom kantonu i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Uvjereni smo da će naša dobra saradnja, na obostrano zadovoljstvo, biti nastavljena i u budućnosti, s tendencijom njenog neprestanog poboljšanja.

Odsjek za odnose s javnošću – Kabinet ministra